👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Göra en minion personlig HT2020

Skapad 2020-09-21 10:14 i Skulltorps skola F-5 Partille
Vi kommer att skapa personliga minions med hjälp av en mall och fantasin!
Grundskola 1 – 5 Bild
Vi kommer med hjälp av färgpennor och fantasin skapa en personlig minion utifrån en given mall. Detta för att eleverna på ett nytt sätt ska få presentera sig själva med hjälp av något de gillar och genom det framföra ett budskap.

Innehåll

Bild / Tema kommunicera med bilder

Vad ska vi lära oss?

Vi kommer genom en given mall skapa en personlig minion. Elevernas instruktioner är, med hjälp av en given mall, att skapa en personlig minion där de med hjälp av frisyrer och intressen ska presentera sig själva eller något de anser kännetecknar dem. Det är också ett nytt sätt att framställa bilder med hjälp av en redan befintlig mall.

Hur skall vi göra?

I undervisningen kommer vi att arbeta med detta:

Skapa en minion utifrån dina intressen och drag som kännetecknar dig. Denna ska ni sedan färglägga med hjälp av färgpennor.

 

När ?

Höstterminen 2019

Varför ska vi göra det här?

De här förmågorna kommer stå i centrum under arbetsområdets gång:

- För att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap

- Förmågan att använda sig av olika verktyg för teckning, måleri och hur dessa benämns.

- Förmågan av att skapa berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text och i detta fall en Minion.

 

Bedömning.

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 - Hur du som elev närvarar och deltar under lektionen
- Det färdiga resultat som du skapat 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6