👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pippi Långstrump 75 år

Skapad 2020-09-21 10:07 i Fiskens förskola Bollnäs
Förskola
Temaveckor om Pippi Långstrump

Innehåll

Nuläge

Pippi Långstrump fyller 75 år i år. Det uppmärksammar vi med 2 veckors tema. 

Mål

Vi vill att barnen ska få kännedom om Pippi och hennes värld.

Syfte

Syftet är att uppmärksamma kulturarvet Pippi Långstrump.

Genomförande

Vi uppmärksammar Pippi genom att titta på filmer, skapa i ateljén och på avdelningarna och läsa böcker om Pippi.

Dokumentationen under läroprocess 

Vi dokumenterar löpande med hjälp av foto och text. 

Ansvar

Alla i arbetslaget.

Uppföljning

Vi följer kontinuerligt upp vårt arbete och reflektion sker både tillsammans med barnen samt i arbetslaget.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18