Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barret naturvetenskapliga upplevelser

Skapad 2020-09-21 10:17 i Ljungdalen Mariestad
Förskola
Erbjuda barnen naturvetenskapliga upplevelser och följa hypoteser och processer genom att dokumentera och reflektera i unikum.

Innehåll

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

  • Vår förskola ligger mitt i naturen.

     

  • Miljö är ett aktuellt ämne i samhället med hållbar utveckling i fokus.

  • Vi vill fortsätta att  utveckla/fördjupa vårt tidigare arbete med naturvetenskap.

 

Erbjuda barnen naturvetenskapliga upplevelser och följa hypoteser och processer genom att dokumentera och reflektera i unikum.


 

 

 

Varje avdelning gör sin egen handlingsplan utifrån sin barngrupps nyfikenhet och intresse inom området. 

 

Avdelningens fördjupningsområde:

Vilket område ska vi jobba med?

Vi vill samtala och diskutera med barnen om deras intresse inom naturvetenskap samt observation. Detta för att se vad vi vill fördjupa oss i.

Djur/djungeldjur även svenska djur.


Vart är vi och vart ska vi?

Efter att vi lyssnat in barnen har vi sett intresse för djur, djungeldjur och även dom svenska djuren.

Upptäcka/utforska och få fördjupad kunskap om djur/natur.

Utifrån förra årets arbete med djungeldjuren såg vi hur mycket kunskap dom fick av att lära sig på det sättet, och vi vill ta med dessa framgångsfaktorer med dom svenska djuren. 
För att fördjupa kunskapen kommer vi att arbeta med skillnader mellan svenska djur och djungeldjur.

 

Hur gör vi?


Vi har erfarenheten från förra året som visar att arbetet med djungeldjuren levde vidare under dagen men såg vikten av att vi fördjupade oss vid vissa tillfällen. Vi fortsätter på samma spår. 
Vi vill vara närvarande och medforskande för att kunna fånga up och diskutera och skapa nyfikenhet för djur/natur. Vi har beställt skogsdjur som ska finnas tillgängligt i miljön på barret, barnen är delaktiga i att ta in naturmaterial som dom använder i ateljén.

 

Vi dokumenterar lärloggar och reflektioner i unikum, sätter även upp barnens dokumentationer på väggen.

 

 

Frågor till veckoreflektion:

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur ska vi fördjupa projektet/barnens tankar och frågor (behöver vi stanna kvar eller gå vidare)?

Hur skapar vi tillgänglighet för alla barn?

Vad gjorde vi/hur var vår roll som pedagog?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som vi tänkt? Varför/varför inte och vilken lärdom tar vi med oss?

 

 

 

Frågor till halvårsanalys:

Vi har erbjudit barnen nya och fler upplevelser genom vi har att integrera de svenska skogsdjuren. Vi har utforskat olika djur såsom myror och spindlar, och vi har även lagt till de svenska djuren som figurer i djungeln. När vi är ute i skogen med barnen så utforskar vi alltid vidare på det barnen intresserar sig för genom att exempelvis söka information på iPaden och titta på bilder/filmer. Vi har dokumenterat och reflekterat kring naturvetenskap i Unikum. 

Det mesta har fungerat bra, men vi känner att vi behöver planera lite mer runt detta område för att det verkligen ska bli gjort. Vi har dock varit ute i skogen och utforskat olika naturvetenskapliga fenomen men då inte kunnat dokumentera detta då vi ofta glömmer iPaden. 

Vi ser att barnens kunskaper har utökat i stor grad sen vi startade detta tema. I barnens lek, exempelvis i djungeln men även i andra lekar, har vi uppmärksammat att de vet mer om djuren de leker med, de pratar om djurens egenskaper, hur de ser ut, vart de bor, vad de äter osv. De diskuterar och samtalar även väldigt mycket om djuren vid måltider och med varandra spontant under dagen. Innan lunch så tittar vi tillsammans med barnen på filmer om olika djurarter vilket är något vi har märkt resulterar i att det följer med barnen under dagen, de samtalar och leker på olika sätt som involverar djuret. 

Vi har skapat miljöer åt barnen, såsom djungeln. Vi erbjuder alla barn samma upplevelser, och alla är delaktiga på ett eller annat sätt. När vi har målat djur så har vi delat upp barnen i grupper men alla barn har fått delta och målat. Även om vi erbjuder alla barn samma upplevelser så tar inte alla barn till sig allt på samma sätt, intresserar sig ett barn extra mycket för exempelvis lejon så tar hen till sig info om lejon i filmen vi tittar på bättre än det andra. 

Vi har varit närvarande och medforskande, vi vill upptäcka tillsammans med barnen och stötta dem i deras upplevelser och upptäckter. Vi har ändrat i miljöerna efter barnens intresse. Vi tycker att barnen har lärt sig och fått nya kunskaper eftersom att vi har varit närvarande och utforskat tillsammans med de. Om vi inte är närvarande så kommer vi inte vidare i vårt lärande. Vi erbjuder material, googlar information på barnens frågor, skapar miljöer, aktiviteter och teman. 

Vi vill alltid utgå från barnens intresse, till exempel när vi började utforska de nordiska djuren som barnen hade mycket frågor om. Vad vi kan utveckla anser vi är mycket, men vi vill alltid försöka låta arbetet inspireras av det barnen intresserar sig för. Ser vi att barnen intresserar sig för ett specifikt djur så kan vi utveckla kunskapen genom att gå in mer specifikt på just det djuret. I fortsättningen vill vi försöka utveckla barnens kunskaper kring hur stora olika djur är. Vi har märkt att barnen kan ha svårigheter att förstå hur stor t ex ett lejon faktiskt är och det vi då vill göra är försöka jämföra djuren med konkreta föremål de har i sin omgivning, hyllor, bilar, stockar, träd, sig själva. 

 

Slutanalys 2020/2021:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: