👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund och Känslor

Skapad 2020-09-21 10:26 i Trollboda-Smedshagen testförskola Stockholm Hässelby-Vällingby
Förskola
Vi kommer att arbeta med värdegrund och känslor under HT20 utifrån tiokompis böcker för att ge barnen ett bra verktyg för att sätta ord på sina känslor och hur en bra kompis ska vara osv.

Innehåll

 

Bakgrund.

Det är bra att jobba med värdegrunden varje HT eftersom det nya barn, nya pedagoger och se till att alla känner sig trygga osv. Under höstterminen har vi  fokus på värdegrunden samt språk. Vi vill att barnen blir bekanta med högläsning mindre grupp och  Böckerna vi kommer utgå från när vi har boksamtal denna termin är 10 kompisböcker som bygger på barnkonventionen. 

Syfte och mål
Syfte med aktiviteten är att göra barnen medvetna om rättigheter de har samt att utveckla deras språkliga förmåga genom högläsningar, språklekar osv.
Mål - se läroplanskopplingar längre ner.

Metod, och material Hur gör vi?

metod: vi kommer att arbeta en bok i taget, varje bok handlar om olika moment där barnen kan relatera till , Böckerna tar upp en varsin punkt text, vänta på sin tur, säga förlåt, säga stop osv.

länkar
vem
Ugglan och kompisproblemet
vara vänner
Känslor

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18