👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Traditioner i Tyskland och Sverige

Skapad 2020-09-21 10:29 i Björkhagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Du får lära dig några tyska traditioner och du tränar på att berätta om svenska traditioner på tyska!

Innehåll

Mål: 

- förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter.

 - formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

- reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används. 

 

Du få möjlighet att utveckla:

• din förmåga att förstå och tolka innehållet i texter som handlar om olika traditioner i Tyskland och Sverige.

. • din förmåga att kommunicera i tal och skrift om dina upplevelser av och känslor inför olika traditioner i Sverige och Tyskland.

 • din förmåga att använda språkliga strategier för att förstå texter och annat talat och skrivet material i ämnet och för att göra dig förstådd i samtal och olika former av redogörelser.

 • din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang för att underlätta i samtalssituationer och olika former av redogörelser.

 

 • din förmåga att reflektera över texternas innehåll och vad de berättar om hur livet kan se ut i målspråksområdet. 

 

Arbetsgång: 

v. 39: Text "Typisch Mittsommer!" TB s. 12-13

          Text "So viel Milch wie nie zuvor" TB s. 16-19, ÖB C2 s. 20, C3 s. 21, grammatik: perfekt former av tyska verb

           Läxa fredag v. 39: perfektformer av starka, oregelbundna verb (Teams, tyska)

v. 40:  Text "Feste und Traditionen rund ums Jahr" TB s. 20-23, ÖB D1 s. 22

           Läxa fredag v. 40: glosor från texten "So viel Milch vie nie zuvor!" (Teams, tyska)

v. 41    Projekt i grupper om 3 elever: "Das ist Deutschland" eller "Das ist Schweden" Varje grupp presenterar en tysk eller en svensk tradition.

 

Matriser

M2
Moderna språk M1 (åk 9)

F
E
D
C
B
A
Förståelse:
läsa och lyssna
Kan förstå vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo.
Kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Kan välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning för att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna.
Kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Produktion:
tala och skriva
Kan formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser muntligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar muntligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Kan formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser skriftligt.
Kan formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Kan formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande skriftligt.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar för att förtydliga och variera sin kommunikation.
Kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kultur och samhälle
Kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.