Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund/Planen mot diskriminering och kränkande behandling vt-21 Stjärnan

Skapad 2020-09-21 10:40 i Östra Karups förskola Båstad
Förskola
Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras självkänsla och inlevelse i andra människors situation

Innehåll

Titel: 

Värdegrund/planen mot diskriminering och kränkande behandling ht -20 Stjärnan

 

Det här säger Lpfö 18:

Var och en som verkar i förskolan ska främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras självkänsla och inlevelse i andra människors situation.(Lpfö 18 s.5)

Forskning:

”Att skapa och bevara goda relationer är en mycket viktig förmåga eftersom vi är beroende av andra för att må och fungera bra. Olika barn har olika behov men alla behöver människor att känna sig trygga tillsammans med. Att fungera väl i samspel gör livet rikare och roligare. Det är också bra att tidigt lära sig att handskas med konflikter i relationerna. I sunda relationer klarar vi konflikterna även om det kan vara nog så tuffa att ta sig igenom...

...Genom att prata om hur det känns när man inte får vara med i leken eller hur det är att bli avbruten mitt i en lek när någon kommer och vill vara med får barnen inblick i varandras situation” (Medkänslans pedagogik s.32 M-P Gottberg, 2017)

 

”Att konfronteras med olika viljor, tankar och känslor ger fler perspektiv och en beredskap att möta mångfald och olikheter, vilket är oerhört viktigt i dagens kommunikationsinriktade och globaliserade samhälle. Det är i möten som olikheterna synliggörs, och det är i relationernas mitt som förmågan att argumentera, förhandla och kompromissa får näring. Förmåga att mentalitets är nära förknippad med utvecklingen av den egna självkontrollen - självregleringen - och den underlättas mycket när språket kommer på plats. Förmågan att kunna samspela med andra människor förutsätter att man kan läsa av andra människors signaler och motiv.” (Kärnämnen i förskolan s.54 B.Bruce & B. Riddersporre, 2013)

 

Avdelningens mål:

Att hjälpa barnen att tolka och förstå sina egna och andras känslor och att styra sina känslor istället för att agera känslostyrt.

 

Strategier:

 • TAKK

 • AKK

 • Litteratur/Medkänslans pedagogik,kompisböcker.

 • Drama/teater

 • Samtal 

 • Friendy

 • Kanin, igelkott.

Genomförande:

 • trivselregler
 • Friendy
 • vi använder oss av olika uttrycksformer för att barn lär sig på olika sätt och genom sina sinnen.
 • genom att dialog barn-barn och barn-pedagog.

 

Målkriterier: (Det här vill vi se och höra när målet är uppnått)

 

När barnen vet vad de känner och kan sätta ord på det med ord eller tecken

 

Så här ska vi dokumentera gruppens utveckling mot målet:

 • Observation

 • Reflektion

 • DigitaliseringBeröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: