👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sandkornet 20/21 Jag och du i leken

Skapad 2020-09-21 10:45 i Tegelstugans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" Vi vill stärka barnets självkänsla i leken. Vi utforskar leken och kreativiteten tillsammans med barnen.

Innehåll

Projektbeskrivning

"Lekens betydelse för lärandet och undervisningen" 

 

"Lek ska ha en central plats i utbildningen. Ett förhållningssätt hos alla som ingår i arbetslaget och en miljö som uppmuntrar till lek bekräftar lekens betydelse för barnens utveckling, lärande och välbefinnande." (Lpfö 18)

 

Detta betyder för oss:

- Vi vill att barnen erbjuds undervisning genom lärmiljöer som uppmuntrar till lek samt främjar utveckling och lärande

- Barns delaktighet och inflytande ska synliggöras i utbildningen

- Pedagogerna är närvarande och delaktiga och följer, deltar samt bygger vidare på leken i undervisningen

 

 

 

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn:
"får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga" (Lpfö 18)

Arbetslaget ska:
"ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga" (Lpfö 18)

 

Avdelning: Sandkornet

Projektets namn: Jag och du i leken

Vad sa undersökningsperioden/ kartläggningen (VARFÖR)?

skriv här:

De flesta barnen har visat intresse för magneterna, bollar, bilar och böcker. Barnen pratar/ upprepar under hela dagen att mamma eller pappa ska hämta dem. De berättar även det för varandra. Vi har märkt att barnen utgår mycket från sig själv. Även i leksituationer.
Vi ser att barnen har ett stort behov av att röra sig.
Nyinskolade har ett större behov av trygghet och rutiner.

 

 

Varför har vi tillsammans med barnen valt detta projekt (SYFTE)?

skriv här:

Vi har valt detta projekt, då vi vill ge dem möjligheten att få fler verktyg för att kunna utveckla sin lek och samspel med andra.

 

 

Planerade insatser/ metoder (HUR?):

skriv här:

Lärmiljöer som inbjuder till lek.

Sång och musik

Rim och ramsor

Skapande

Familjebilder/ träd

Utelek/ grovmotorik

 

 

 

Koppla läroplansmål som stödjer er projektbeskrivning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18