Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi åk 6 2020 - Evolution

Skapad 2020-09-21 10:46 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 4 – 6 Biologi
Under arbetsområdets gång kommer du att få lära dig om evolutionen. Hur uppkom egentligen livet på jorden och hur kommer det sig att vi människor ser ut och beter oss som vi gör? Du kommer att få bekanta dig med Charles Darwin och hans upptäckter och vilken betydelse hans forskning har för hur vi ser på livets utvecklingen på jorden idag.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • Känna till hur livet uppkom på jorden samt dess kronologiska ordning. 
 • Känna till vem Charles Darwin var samt hur hans upptäckter påverkat vår syn på olika arters uppkomst och utveckling. 
 • Förstå och använda dig av information från olika medier kopplade till området. Du ska till till exempel kunna göra enkla jämförelser mellan arters anpassningar till deras olika livsmiljöer. 
 • Använda dina kunskaper genom att delta aktivt i muntliga diskussioner.
 • Använda begrepp inom området som t. ex. evolution, konkurrens och naturligt urval. 

För att lära dig kommer du att :

 • Laborera
 • Diskutera med en kamrat, i liten grupp samt i helklass.
 • Lyssna aktivt och föra egna anteckningar vid genomgångar
 • Läsa texter och se på filmer kopplade till temat.

Du visar att du kan när:

 • Du planerar och genomför uppdragen.
 • Du dokumenterar ditt arbete.
 • Du redovisar och kommunicerar resultaten muntligt och skriftligt.
 • Du använder typiska begrepp när du beskriver och förklarar (t.ex. attrahera, repellera, permanentmagnet, elektromagnet, magnetfält)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk 6 2020 - Evolution

Evolution

F
E
C
A
Livets utveckling
Djurarters släktskap
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
Du har ännu ej visat detta
Du har grundläggande kunskaper om hur livet har utvecklats på vår jord. Till exempel tidsordna viktiga händelser i utvecklingen
Du har kunskaper om hur livet har utvecklats på vår jord. Till exempel tidsordna viktiga händelser i utvecklingen
Frågeställningar och planeringar
Spindeln Tomaten och paprikan
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även delvis formulera frågeställningar som det går att arbeta utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och du kan även formulera frågeställningar som det går att arbeta utifrån.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och du kan även formulera frågeställningar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Naturvetenskapliga upptäcker
Charles Darwin Lektioner
 • Bi  E 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan berätta om Charles Darwin och hans forsknings betydelse för arters utveckling.
Naturvetenskapliga källor
Pingvinen och ejdern Skogsharen
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då källorna för enkla resonemang.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då källorna för utvecklade resonemang.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då källorna för välutvecklade resonemang.
Delta och föra diskussion
Pingvinen och ejdern - skriftligt Lektionstid - muntligt
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du kan använda information om djurarter för att skriva texter med viss anpassning till sammanhanget. Till exempel jämföra pingvinen och ejdern.
Du kan använda information om djurarter för att skriva texter med relativt god anpassning till sammanhanget. Till exempel jämföra pingvinen och ejdern.
Du kan använda information om djurarter för att skriva texter med god anpassning till sammanhanget. Till exempel jämföra pingvinen och ejdern.
Biologiska samband och anpassningar
Fåglar med stora och små näbbar Djurs anpassningar Anden Grodan
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du har ännu ej visat detta
Du ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer
Du visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Du visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer och kan förklara och visa på mönster kopplat till detta.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: