Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smyge fritidshem: Hälsa

Skapad 2020-09-21 11:05 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundskola F – 6
Ökad rörelse har betydelse för både det fysiska och psykiska välmåendet. Eleverna utmanas att testa olika fysiska aktiviteter i olika gruppkonstellationer. En viktig del av hälsa och välbefinnande är att utveckla goda kamratrelationer samt känna tillhörighet och trygghet i elevgruppen. Leken är ett viktigt redskap för både social utveckling och den fysiska hälsan.

Innehåll

Lärmål
Inspirera och motivera till en hållbar och god hälsa.
Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt.

Planering av utvärdering
Återkoppla med eleverna regelbundet efter aktivitet.
1 gång i månaden görs en kort utvärdering i arbetslaget.
Sociogram genomförs september 2020 och Mars 2021 för att synliggöra utvecklingen.
Fritidsråd

Undervisning

 

Förskoleklass

 • Olika former av rörelseaktiviteter i olika gruppkonstellationer. Samarbetsövningar och rörelselekar.

 • Daglig utevistelse med rörelseaktivitet.

 • Aktivitetslotteri.

 • Avslappning, mindfulness

 

Rubinen

 • Olika former av rörelseaktiviteter i olika gruppkonstellationer. Samarbetsövningar.

 • Daglig utevistelse med rörelseaktivitet.

 • Aktivitetslotteri.

 • Avslappning, mindfulness



Safiren

 

 • Olika former av rörelseaktiviteter i olika gruppkonstellationer. Samarbetsövningar.

 • Planera och genomföra rörelseaktiviteter för övriga fritidselever.

 • Näringsrik mat. kost, sömn, rörelse.

 • Daglig utevistelse med rörelseaktivitet.

 • Aktivitetslotteri.

 • Avslappning, mindfulness

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: