👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arabiska länderna åk 6

Skapad 2020-09-21 11:42 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Du ska lära dig mer om arabiska länderna.
Grundskola 6 Modersmål

Innehåll

Syfte och innehåll

I slutet av dessa veckor ska du känna igen om arabiska ländernas kultur, historia och geografi.

 Du ska träna på att läsa skriva och delta i diskussionerna samt ska du opponera på klasskamraters olika arbete.

I grammatiken ska vi gå igenom adjektiven.

 

Genomförande:

- läsa den material du får av mig,

- forska efter informationen om det landet som du ska skriva och berätta om.

I vecka 33-40 ska du :

 • presentera ditt arbete muntligt
 • lämna in den skriftligt
 • Du ska ge respons på din kamrat när den berättar

vecka 41 ska du göra ett skriftligt prov.

 

Bedömning

 

Tänk på följande i din presentation:

 • Du ska få feedback kontinuerligt,
 • Du ska kunna utrycka dig på ett enkelt sätt, så att alla kan förstå
 • Du självbedömer dina insatser.

 

Tänk på följande när du bedömer dina kamrater.

 • träna på kamratbedömning t ex. du ska titta på själva presentationen, informationen kamraten ger, bilder han/hon använder, språket dvs lätt att förstå, vilka ord han/hon använder, kunde han/hon svara på era frågor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
MODERSMÅL arabiska 6

nivå 1
nivå 2
nivå 3
nivå 4
UTTRYCKER SIG SÅ ANDRA FÖRSTÅR (tala)
Kommunicera och formulera sig. t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner,
 • Ml
Uttrycker dig så andra förstår. Använder ett enkelt språk med kända ord och fraser. t.ex. berättar om skolan eller fritidsintressen. Behöver ibland hjälp med att få en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig så andra förstår. Använder kända ord och fraser även i nya situationer och sammanhang för att t.ex. redovisa, instruera, samtala. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig så andra förstår genom att ha en tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap. Använder ditt ordförråd inom kända ämnesområden för att t.ex berätta, presentera eller beskriva, framföra åsikter. Utvecklar innehållet genom att även beskriva med mer detaljer.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt samt med flyt (bl.a. "röd tråd" och strukturerat). Använder sitt ordförråd för att utveckla innehållet i budskapet genom att t.ex. beskriva och förklara, samt varierar språket.
FÖRSTÅ VAD NÅGON SÄGER (lyssna och förstå)
Kommunicera och formulera sig. Lyssna samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring t.ex. presentation, berättelse, beskrivningar, meddelanden, instruktioner.
 • Ml
Förstår vad någon säger om de använder enkla ord och fraser, samt att det handlar om kända områden. Personen talar sakta och tydligt.
Förstår vad någon säger och vad det handlar om, även om du inte förstår allt. Förstår helheten i t.ex. en enkel dialog, instruktion eller berättelse om det handlar om kända områden. Den som talar använder ett tydligt uttal och anpassar hastigheten/taltempot.
Förstår vad någon säger inom kända vardagssituationer, t.ex. berättar om familj och fritidsintressen eller återberättar en händelse. Förstår främst huvudinnehållet och enkla detaljer. (naturligt taltempo/hastighet)
Förstår vad någon säger (hela budskapet) om välbekanta områden som man regelbundet stöter på t.ex. i skolan och på fritiden. Förstår i stora drag aktuella frågor eller ämnen av personligt intresse, om språket talas relativt långsamt och tydligt.