Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntliga presentationer

Skapad 2020-09-21 11:51 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Svenska
Att våga göra sin röst hörd och veta hur man får andra att lyssna är en viktig förmåga för att ta del i det demokratiska samhället vi lever i. Vi kommer därför satsa på att träna detta intensivt i skolan.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att

... förbereda muntliga presentationer med stöd av exempelvis tankekarta och lista med stödord.

... träna på att presentera muntligt med en klasskamrat.

lyssna på och bedöma okända elevers presentationer.

... ge varandra feedback på våra presentationer.

... titta på bedömningsmatriser för förmågan tala i ämnet svenska.

… spela in en film när vi håller ett tal.

 

Vad som ska bedömas

Elevens förmåga att

… anpassa sitt språk till sammanhanget.

… strukturera sin presentation med fungerande inledning, huvuddel och avslutning.

… framföra ett innehåll på ett tydligt sätt.

 

Hur detta ska bedömas

Eleven bedöms genom

... muntligt nationellt prov i svenska.

… inspelade filmer av presentationer.

… skriftiga kommentarer till klasskamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Muntliga presentationer

Matris muntliga presentationer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven - klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet - redogör med i huvudsak fungerande innehåll
Struktur
Eleven - redogör enkelt med i huvudsak fungerande inledning, huvuddel och/eller avslutning
Språk
Eleven - använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare
Kommunikation
Eleven - klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: