👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förprojekt Månen/Kometen

Skapad 2020-09-21 11:55 i Hertig Karls förskola Mariestad
Förskola
"Förprojekt" kallar vi den period i början av läsåret då vi observerar och dokumenterar vad som fångar barnens intresse och nyfikenhet. Detta blir sedan utgångspunkten för vad vi väljer för projektinriktning/fördjupningsområde på respektive avdelning.

Innehåll

Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på

olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av

utbildningen. (Läroplan för förskolan s.11)


Hur gör vi?

 

Under ”förprojektet” utgår vi från dessa frågeställningar:

 

·         Vad fångar barnens intresse?

 

·         Vad/Var leker/möts barnen? (Hur använder de miljö och material?)

 

 

 

·         Vad ser vi för möjliga fördjupningsområden?

 

 

Övriga frågor vid reflektion...

Använd ovanstående frågor som grund vid reflektionen och lägg eventuellt till...

 

- Vilka förändringar har vi gjort i miljön utifrån det barnen visat?

- Vilka erbjudanden känner vi att barnen behöver? (miljöer? material? utmaningar i befintliga miljöer?)

- Vilken människosyn speglar våra val?

- Bifoga eventuella miljöbeskrivningar/Syfteserbjudanden...

 

Annat förslag för reflektion: Skriv enbart miljöbeskrivningar/syfteserbjudanden och bifoga.