👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Simsalabim 3, kapitel 1, Åk 3B

Skapad 2020-09-21 12:13 i Sjökarbyskolan Österåker
Grundskola 3 Svenska
I Simsalabim tränar vi på allt som har med ämnet svenska att göra så som att skriva en miljöbeskrivning? Vi lär oss att använder oss av lässtrategier. Hur kan man skriva en faktatext? Och mycket mer. Allt detta och lite till kommer du att få lära dig i boken Simsalabim. Undervisningen kompletteras även med material från andra läromedel.

Innehåll

Målet med undervisningen

 • att berätta med ett tydligt innehåll
 • att använda lässtrategierna förförståelse, lyssna och förstå samt frågor på texten
 • att samtala om texters budskap
 • att läsa en text med flyt
 • att använda styckeindelning i faktatext
 • att skriva en miljöbeskrivning
 • att bearbeta texter
 • substantiv, adjektiv och verb
 • J-ljudet
 • att muntligt presentera en sak

Så här ska vi arbeta

 • genom att lyssna till en saga och sedan diskutera sagans innehåll och budskap
 • genom att läsa en text gemensamt och sedan svara på frågor till texten (läsförståelse)
 • genom att deltaga vid genomgångar, praktiska övningar samt enskilda övningar för att lära dig vokalerna
 • genom att diskutera vad en miljöbeskrivning är
 • genom att utifrån en bild skriva en miljöbeskrivning
 • genom att planera, öva på och sedan genomföra en muntlig presentation
 • genom att träna på ordklasserna 
 • genom att använda j-ljudet, ng-ljudet, sj-ljudet och tj-ljudet

Det här ska bedömas

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

Muntligt

 • Kunna berätta med tydligt innehåll

Lyssna och samtala

 • kunna använda lässtrategier: förförståelse, lyssna och förstå, 
 • kunna samtala om texters budskap

Läsa och skriv

 • kunna läsa en text med flyt.
 • kunna använda lässtrategier: frågor på texten.
 • kunna skriva berättade texter: tempus, berättelsens helhet, bearbetningslista, dialog och miljöbeskrivning
 • kunna bearbeta berättande texter: tempus och miljöbeskrivning
 • kunna skriva faktatexter: använda sambandsord, använda stödord, använda styckesindelning
 • kunna söka information och använda den för att skriva en faktatext.

Upptäcka språket

 • kunna stava ord, sammansatta ord, tj-ljudt, ng-ljudet, sj-ljudt, j-ljudet
 • kunna stava vanliga ord
 • kunna stava ord: substantiv, adjektiv och verb.
 • kunna stava ord: substantiv i singular och plural, bestämd och obestämd form.
 • kunna stava ord: sammanstta ord.
Tala och presentera
 • kunna presentera med ett tydligt innehåll: använda bilder, tankekarta, bildspel, och frågor.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Simsalabim 3, kapitel 1

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
LÄSA
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Sv
Du kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser **längre** texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du läser **olika** texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
LÄSA
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • Sv
Du **återger en del av handlingen** och kopplar budskapet till egna erfarenheter.
Du **återberättar och diskuterar handlingen** och kopplar budskapet till egna erfarenheter.
Du visar att du förstår genom att **sammanfatta handlingen i kronologisk ordning**.
SKRIVA
formulera sig och kommunicera i skrift
 • Sv
Du skriver **en** text med en tydlig början, handling och slut. Du kombinerar dina texter med bilder.
Du skriver **olika** slags texter med begripligt innehåll. Du kombinerar dina texter med bilder.
Du skriver **olika** slags texter och **bearbetar** din text. Du kombinerar dina texter med bilder.
SKRIVA
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Sv
Du stavar **elevnära** ord rätt.
Du stavar **välbekanta** ord rätt och **provar** innan du frågar hur ord stavas.
Du stavar **välbekanta** ord rätt och **vet hur man tar reda på hur ord stavas**.
SKRIVA
urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
 • Sv
Du använder skiljetecken.
Du använder **några** skiljetecken på rätt sätt.
Du använder **ofta olika** skiljetecken på rätt sätt.
KÄLLKRITIK
söka information från olika källor och värdera dessa
 • Sv
Du **söker** information.
Du **söker och jämför** information.
Du **söker, väljer ut och sammanställer** information.
TALA
formulera sig och kommunicera i tal
 • Sv
Du ger kommentarer och framför egna åsikter i **elevnära** samtal.
Du ger kommentarer och framför egna åsikter i **samtal inom givna ämnen**.
Du samtalar om **bekanta** ämnen där du **ställer frågor** och framför dina egna åsikter.
TALA
formulera sig och kommunicera i tal
 • Sv
Du **ger och följer** muntliga instruktioner i **ett** led.
Du **följer** muntliga instruktioner i **flera** led.
Du **ger och följer** muntliga instruktioner i **flera** led.
TALA
formulera sig och kommunicera i tal
 • Sv
Du berättar om och beskriver en **egen upplevelse** på ett tydligt sätt.
Du berättar om och beskriver en **uppgift** du gjort så att innehållet framgår.
Du **förbereder och genomför** muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning.