Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moderna språk, tyska åk 7, tala

Skapad 2020-09-21 12:37 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med att uttrycka oss i tal!

Innehåll

Planering för muntlig förmåga.

Under terminen kommer vi att arbeta med att förbättra vår förmåga att uttrycka oss i tal i ämnet moderna språk, tyska. Genom att arbeta med det här arbetsområdet på olika sätt får du möjlighet att bli bättre på att tala tyska, men även att förstå talad tyska.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Du får möjlighet att utveckla...

 • din förmåga att prata på tyska,
 • din förmåga att använda språkliga strategier för att göra dig förstådd på tyska
 • din förmåga att göra dig förstådd i tal,
 •  

Bedömning - I arbetsområdet bedöms på vilket sätt...

 • du kan formulera dig och kommunicera muntligen
 • du kan förtydliga dig muntligen genom att bearbeta och förbättra dem samt även använda olika strategier för att lättare kunna göra dig förstådd i tal
 • du kan formulera dig med språklig korrekthet

Vad ligger till grund för bedömningarna?

De muntliga övningar vi gör i klassrummet, samtal vi har samt dialoger vi övat på och spelar upp kommer att ligga till grund för bedömningen av vad du har utvecklat och vad du kan utveckla vidare.

 

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här ska vi på lektionerna öva att prata tyska, men även läsa texter, samt arbeta med grammatiska regler, framför allt de där tyskan skiljer sig från svenskan. Vi kommer även arbeta med att utöka vårt ordförråd, så vi lättare kan uttrycka oss. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2

Matriser

M2
Tyska muntlig förmåga åk 7

Rubrik 1

F
E
C
A
Formulera sig i tal
Du formulerar dig enkelt och begripligt i tal, med enklare ord och fraser.
Du formulerar dig enkelt och begripligt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. Du använder delvis variation i ditt val av ord och fraser.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och huvudsakligen sammanhängande. Du använder variation i ditt val av ord och fraser.
Interaktion
Du deltar aktivt i samtal och försöker föra diskussioner framåt.
Du deltar aktivt i samtal och ställer frågor för att få andra att vara delaktiga och föra diskussionen framåt.
Du deltar aktivt i samtal, ställer frågor, svarar på frågor och bidrar med andra perspektiv för att föra diskussionen framåt.
Språkliga strategier och förbättringar
Du använder någon språklig strategi för att förbättra kommunikationen.
Du använder några strategier för att förbättra kommunikationen.
Du använder flera strategier för att förbättra kommunikationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: