👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och rörelse- åk 6

Skapad 2020-09-21 12:38 i Trönningeskolan Halmstad
Ett avsnitt om kraft och rörelse
Grundskola 6 Fysik
Avsnittet handlar om kraft och rörelse. Syftet är att du ska utveckla dina kunskaper om fysikaliska sammanhang och på så sätt förstå din vardag med hjälp av fysik.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Mål

När du har arbetat med det här arbetsområdet ska du kunna:

 • Förklara vad som menas med en rörelse genom att ge exempel på hastighet, acceleration och fritt fall.
 • Ge exempel på krafter som påverkar dig i vardagen.
 • Förklara gravitationskraft med exempel. 
 • Förklara friktionskraft med exempel.
 • Förklara centripetalkraft med exempel. 

Konkretisering av mål 

Rörelse 

 •  vet vad som menas med medelhastighet.
 • kan förklara begreppen accelerera och retardera.
 • vet vad som menas med fritt fall.
 • förstår att storleken på föremål inte har betydelse för fritt fall.

 

 Krafter 

 • kan beskriva vad som menas med gravitationskraft.
 • känner till Isaac Newton och enheten Newton.
 • kan ge exempel på solsystemets krafter, t.ex. solens gravitationskraft på alla himlakroppar i solsystemet.
 • kan förklara vad tidvatten är och vad det beror på

Friktionskraft 

 • vad som menas med friktion.
 • kan ge exempel på när man vill ha lite friktion.
 • ge exempel på när man vill ha mycket friktion.

Cirkelrörelse, Tyngdpunkt, Kraft och motkraft

 • känner till och kan ge exempel på centripetalkraft.
 • vet vad som menas med tyngdpunkt.
 • känner till att det finns en motkraft till varje kraft.

 

Genomförande

 • Genomgångar
 • Filmer 
 • Diskussioner 
 • Texthäften
 • Begreppslista
 • Startuppgifter

Bedömning

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 1. Prov 
 2. Diskussioner i grupp och helklass.
 3. Arbetshäften

Ta hjälp av bedömningsmatrisen på Unikum för att ha koll på vad du skall göra för att nå så långt som möjligt.

  

Begreppslista

Acceleration

Centripetalkraft

Cirkelrörelse 

Friktionskraft

Fritt fall

Gravitation

Hastighet

 

Kraft

Motkraft

Retardera

Tidvatten

Tyngdkraft

Tyngdpunkt  

 

Matriser

Fy
Fysik kunskapskrav åk 6- vt 2020

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Fy   använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
E
C
A
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informa-tionens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig informa¬tion och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utveck¬lade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
. I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på samband kring himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för utvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Dessutom förklarar eleven och visar på mönster i himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för välutvecklade resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.