Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Peace Day / Fredsdagen

Skapad 2020-09-21 12:56 i IPS Guldheden The International Preschool AB
Förskola
In celebration of Peace Day we will shed a light on what peace means, what it means for the children personally and how we can work to promote it both in the preschool and in the rest of society.

Innehåll

WHAT?

Peace Day is the day we celebrate the ideals of peace and promote it's values in hopes of a better, more peaceful future. To make sure that the children will understand the meaning of Peace we will be working on the subject with them for a few days before our celebration.

 

HOW?

To celebrate Peace Day we will talk about the word "peace" and what it entails. We will be discussing the word through the material below as well as having discussions in the group during cicrle time and throughout different situations that might arise during the days.  The theme will end with a celebration together with the other groups in the preschool where our group will perform the song we linked below. 

 

WHY?

As the curriculum describes we are supposed to shape democratic individuals who will go on to be productive and democratic members of our society. Thus working with the concept of peace, a democratic value, is important for the work we are doing with the children.

 

MATERIALS

SONG

BOOK

The Peace Book by Todd Parr, can be found here: 

 

SHORT STORY

 

VAD?

Fredsdagen är den dag då vi firar idealen av fredens innebörd och främja dess värderingar i hoppet om en bättre, mer fredsam framtid. För att se till att barnen förstår innebörden av ordet "fred" så kommer vi att arbeta med ämnet med de i några dagar innan vårt firande. 

HUR?

För att fira Fredsdagen så kommer vi att prata om ordet "fred" och vad det innebär. Vi kommer att diskutera ordet genom det material vi nämner nedan samt genom att diskussioner i gruppen under samlingen och i vardagssituationer som uppkommer under dagarna. Temat avslutas med ett firande tillsammans med den andra grupperna på förskolan där vår grupp kommer att uppträda med sången vi länkat till längre ned i detta inlägg.

VARFÖR?

Läroplanen beskriver en skyldighet till att utveckla och forma demokratiska individer som senare blir till produktiva och demokratiska medborgare i vårt samhälle. Därmed är ett arbete med konceptet om fred, en demokratisk värdering, en viktigt del av det arbete som vi gör med barnen.

 

MATERIAL

SÅNG

BOK

The Peace Book avTodd Parr, går att hitta här: 

 

KORTFILM

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: