👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om mig själv!

Skapad 2020-09-21 12:58 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Boken om mig själv!
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska skriva en bok om en fantastisk, unik, underbar, fullständigt makalös person dvs. dig själv. Det kommer att bli en suveränt bra bok, eller hur!?

Innehåll

BOKEN OM MIG SJÄLV! 

Boken kommer att innehålla flera olika avsnitt, det finns några obligatoriska och några du själv kan välja att ta med. Du får gärna ta med foton eller rita egna bilder så att boken blir trevligare att läsa.  Skriv i jag-form. Det är du själv och dina tankar och upplevelser som är det viktigaste.  

 

Syfte

• Att utveckla din fantasi och lust till att skapa med hjälp av språket.

• Att utveckla skriftlig säkerhet.

• Att utveckla din förmåga att bearbeta dina texter utifrån skrivprocess, egen värdering och andras råd. 

Mål

• Att göra enkla analyser av aktiviteter och händelser från tidig barndom och nutid. T ex varför jag gillar sport, varför jag gillar den musiken o s v. 

• Att du har skapat en bok där innehållet framgår tydligt.

• Du har bearbetat texterna genom att tillämpa de vanligaste skrivreglerna för skriftspråket, samt har stavat hyfsat rätt.  

 

 Arbetsbeskrivning 

 Du ska ha med minst femton kapitel i boken. Sex av dem är obligatoriska. Minst fem kapitel ska vara handskrivna.  Du ska skriva cirka en halv till en sida per avsnitt. Skriv kapitlen i den ordning du känner för men skriv alltid ett utkast först och be mig titta igenom det innan du renskriver i boken. Låt gärna någon kamrat läsa igenom ditt avsnitt och bearbeta språk och innehåll.  

Du får gärna hitta på egna kapitel, annars kan du välja de som finns under valfriaavsnitt . Glöm inte att hitta på en titel till boken och gör en fin framsida där du illustrerar med antingen foton eller bilder.  

 ____________________________________________________________________________________________________

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6