👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark

Skapad 2020-09-21 13:02 i Svanberga skola Norrtälje
Koll på NO "Europas sista vildmark"
Grundskola 5 Biologi
Har du varit i fjällen någon gång? När man kommer upp till fjällen, långt bort från all trafik och alla hus, är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser du kan uppleva det. Därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Att kalla den vildmark är inte helt rätt. Varför det inte är det kommer vi bland annat titta på i detta kapitel.

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta med kapitlet "Europas sista vildmark?" utifrån boken "Koll på NO, år 5". Vi kommer att svara på frågor till texten, ha genomgångar och diskussioner i gruppen. Vi avslutar kapitlet med ett test.

Mål: När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
 • vad som menas med växtzoner.
 • förklara hur vi människor påverkar de svenska fjällens och Alpernas natur. 
 • berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.
 • kunna sätta in aktuella begrepp  i ett sammanhang

 

Begrepp i kapitlet:

växtzon, trädgräns, kalfjäll, glaciär, fjällnära, barrskog, fjällbjörkskog, myr, exploatera, anpassning, näringskedja, kalhygge,

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi åk 4-6

På väg att få godtagbara kunskaper
Jag har godtagbara kunskaper
Jag har mer än godtagbara kunskaper
Djurliv i fjällen
Jag kan ge exempel på flera djur som lever i fjällen och ge något exempel på hur de är anpassade till att leva i fjällen.
Jag kan ge exempel på flera djur som lever i fjällen och ge flera exempel på hur de är anpassade till till att leva i fjällen.
Växtliv i fjällen
Jag kan ge exempel på några växter som växer i fjällen och ge något exempel på hur de är anpassade till att växa i fjällen.
Jag kan ge exempel på flera växter som växer i fjällen och ge flera exempel på hur de är anpassade till att växa i fjällen.
Växtzoner
Jag kan ge något exempel till vad som kännetecknar de olika växtzonerna "fjällnära barrskog", "fjällbjörkskog" och "kalfjäll".
Jag kan ge flera exempel till vad som kännetecknar de olika växtzonerna "fjällnära barrskog", "fjällbjörkskog" och "kalfjäll".
Människans påverkan av naturen
Jag kan ge något exempel på hur människan påverkar naturen både i de svenska fjälltrakterna och i Alperna.
Jag kan ge flera exempel på hur människan påverkar naturen både i de svenska fjälltrakterna och i Alperna.
Skillnader mellan svenska fjällen och Alperna
Jag kan ge några exempel på vad som skiljer de svenska fjällen och Alperna åt.
Jag kan ge flera exempel på vad som skiljer de svenska fjällen och Alperna åt.
Begreppsförmåga
Jag kan göra enkla förklaringar till de begrepp vi tränat på.
Jag kan göra tydliga förklaringar till de begrepp vi tränat på.