👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden

Skapad 2020-09-21 13:03 i Lommarskolan Norrtälje
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.
Grundskola 4 Geografi
I arbetsområdet Norden kommer du att få göra en resa runt i de nordiska länderna och lära dig mycket spännande om våra grannländer. I ämnet geografi kommer du lära dig om människorna, naturen, naturtillgångar, geografiska ord, kartor och tabeller.

Innehåll

 Nordens länder

Tidsperiod

Vecka 37 - 43

Förmågor

 • Utforska och lokalisera
 • beskriva och förklara
 • använda kartor och andra geografiska verktyg
 • förstå och använda geografiska begrepp
 • tolka och använda geografiska källor
 • se och beskriva samband, skillnader och likheter
 • strukturera information
 • värdera och reflektera

Planering / undervisning

Du kommer att studera kartor, tabeller, läsa faktatexter, jobba med arbetsblad och titta på Geografens testamente.

Vi kommer ha gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt.

Du kommer få arbeta med kartor och skriva fakta. Arbetet avslutas med att du gör en topografisk karta av ett av Nordens länder i trolldeg samt skriver fakta om landet efter givna rubriker. 

Mål:

 • kunna beskriva och göra jämförelser mellan de nordiska länderna, natur, naturtillgångar och vad människor arbetar med
 • kunna beskriva geografiska platsers lägen, länder, vatten, städer och berg
 • kunna jämföra fakta från tabeller och kartböcker och redovisa i tabell och textform
 • känna till och kunna använda geografiska begrepp
 • skapa en topografisk karta i lera
 • förklara och resonera kring hur golfströmmen påverkar klimatet i Norden

Bedömning:

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång då vi jobbar och för diskussioner i klassrummet. Din slutliga produkt av ett land i lera kommer att bli en stor del av bedömningen där vi tittar på topografin, naturlandskapet, den skrivna faktan, hur du använder begrepp, namngeografi samt ett samlat helhetsintryck. Jag kommer också att bedöma din förmåga att göra jämförelser mellan ett par av länderna samt hur du kan förklara och resonera kring hur golfströmmen påverkar klimatet i Norden.

 

Uppgifter

 • Skapa ett nordiskt land i lera...

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Norden

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du visar att du kan:
Nordens namngeografi
Du kan namn och läge på de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring. Du kan även sätta ut minst 1 andra saker t.ex. berg,sjöar och städer.
Du kan namn och läge på de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring. Du kan även sätta ut minst 3 andra saker t.ex. berg,sjöar och städer.
Du kan namn och läge på de nordiska länderna, deras huvudstäder samt de stora vattnen runtomkring. Du kan även sätta ut minst 5 andra saker t.ex. berg,sjöar och städer.
Du visar att du kan:
Delaktighet och ansvarstagande i grupparbeten.
Du deltar i grupparbetet genom att göra dina uppgifter som någon tilldelar dig.Tar inte så stort egenansvar
Du deltar aktivt i grupparbetet genom att tar ansvar för dina uppgifter och diskuterar med gruppen
Du är drivande i grupparbetet genom att gör dina uppgifter samtidigt som du kommer med förslag, visar på förbättringar och pushar gruppen framåt.
Du visar att du kan:
De nordiska språken
Du känner igen de nordiska språken samt kan para ihop ord och fraser med ett språk.
Du känner igen de nordiska språken samt kan ge exempel på ord och fraser från dem. Du visar att du kan förstå en enkel text från ett annat nordiskt land.
Du visar att du kan:
Göra jämförelser mellan olika länder.
Du känner till lite om de olika nordiska länderna när det gäller befolkning,natur och naturresurser.
Du känner till lite om de olika nordiska länderna när det gäller befolkning,natur och naturresurser. Kan göra en jämförelse mellan två länder-likheter skillnader.
Du känner till lite om de olika nordiska länderna när det gäller befolkning,natur och naturresurser. Kan göra jämförelse mellan alla nordiska länder-likheter skillnader.