Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter v 39-41

Skapad 2020-09-21 13:09 i Önnestads skola Kristianstad
Grundskola 5 Svenska
Vi kommer att arbeta med Berättande texter under v 39-41. Du får bland annat träna på att bygga upp dina berättelser med en inledning, ett händelseförlopp och en avslutning. Se fånga förmågan sidan 14-23.

Innehåll

Uppgifter

 • Bygga ut berättande text läxa

 • Länk till berättande text - läxa

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Berättande text - bedömningsmatris år 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva texter - innehåll
Texten är begriplig men den "röda tråden" är svag.
Texten är begriplig och innehåller en enkel handling med en tydlig "röd tråd".
Texten har ett relativt tydligt innehåll med utvecklad handling och "röd tråd".
Skriva texter - struktur
Inledning
Tar bara med delar av informationen och förutsätter att läsaren delar bakgrundskunskapen Bristande information om tid och plats.
Försöker vägleda läsaren med en enkel miljöbeskrivning. Har med information om tid, plats och personer utan närmare beskrivning.
Beskriver tid, plats och personer med detaljer för att ge berättelsen ett sammanhang.
Skriva texter - struktur
Problem
Återger en rad händelser men de leder inte till ett problem.
Har en inledande händelse som antyder ett problem. Kopierar och använder problem från välkända berättelser.
Skapar en tydlig berättelsekurva och utvecklar handlingen genom att ha med mer än ett problem.
Ny aspekt
Lösning på problemet
Återger en rad händelser men de leder inte till en lösning på problemet
Återger en enkel lösning på problemet
Återger en välformulerad lösning på problemet.
Skriva texter - struktur
Avslutning
Skriver en enkel avslutning, t.ex. ”Det var en dröm.”
Försöker skriva en avslutning. Använder vanliga teman, t.ex. att det goda besegrar det onda.
Försöker sammanfatta med avsikt att föra berättelsen mot en upplösning. Visar på samspel och konflikter mellan karaktärer och löser någon av konflikterna.
Språkliga drag
Ordval och meningsbyggnad
Ordvalet är vardagligt och meningsbyggnaden i huvudsak korrekt men utan variation.
Ordvalet är relativt varierat och meningsbyggnaden korrekt med viss variation. Börjar använda adjektiv och beskrivande verb.
Ordvalet är varierat och meningsbyggnaden varieras (både vad gäller längd och sätt att inleda meningarna), med avsikt att skapa spänning och tempoväxling. Använder adjektiv, adverb och beskrivande verb. Använder liknelser och bisatser inledda med prepositioner och adverb, för att utveckla texten.
Språkliga drag
Tempus
Har vissa svårigheter att hålla ett bestämt tempus.
Håller sig i viss mån till ett och samma tempus.
Använder tempus korrekt.
Ny aspekt
Dialog
Skriver dialog utan talstreck
Använder talstreck enstaka gånger i texten.
Använder talstreck på ett korrekt, flertal gånger utan att förstöra texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: