Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brandkunskap

Skapad 2020-09-21 13:19 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi ska kontinuerligt genomföra brandövningar med hela förskolan. Inför, under och efter övningarna ska varje barn få förutsättningar att tillägna sig kunskaper om eld och brand.

Innehåll

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Syftet är att öka barnens riskmedvetande och att utveckla deras förmåga att förebygga och hantera risker och olyckor i sin vardag. Syftet är även att lära känna viktiga samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet. En grundläggande del i detta är att ge barnen förutsättningar att utveckla tillit till egen förmåga, samt intresse för att aktivt delta i samhället.

 • Hur ska undervisningen genomföras?
  Vi kommer bland annat att arbeta med undervisningsmaterial från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i form av filmklipp och sagor - däribland "Ellie och Jonas lär sig om eld". Materialet kommer att följas upp med pedagogiska lekar/övningar, samtal och diskussioner i barngruppen. Vi ska ge barnen kunskap om Sveriges nödnummer 112 genom ett upplevelsebaserat lärande där rim, sång och rörelse får stort utrymme.
  Brandövningar kommer att ske på respektive avdelning genom utrymning till vår återsamlingsplats ute på stora gården.

   •  
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Vi ska bereda plats för barnens tankar och frågor som kan komma både innan och efter brandövningarna (läsårets första är den 5/10.) Reflektion - på både grupp- och individnivå - kommer i övrigt ske såväl under som efter undervisningstillfällena. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Samtliga barn på Segelbåten.

 • Av vem? 
  Samtliga pedagoger på Segelbåten.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Det övergripande målet är att barnen ska känna trygghet i att genomföra en utrymning. Vi ser även en möjlighet att väcka inspiration samt att förankra upplevelserna i barnens lek.
  Se kopplingar till läroplanen nedan! 

   

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: