👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema, språk och kommunikation

Skapad 2020-09-21 13:21 i Stjärnan Dibber Sverige AB
Förskola
Vi pedagoger inne på Jupiter vill ge förutsättningar för att varje barn ska få utveckla ett nyanserat talspråk och kommunikation

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? 

Se läroplansmålen som ligger längst ner i planeringen. 

 • Varför?

Vi agerar närvarande, härvarande och lyhörda pedagoger i barngruppen. Vi kan se att det finns ett stort intresse för böcker, Det finns även ett behov av att tillfredsställa barnens språkutveckling inne hos oss och därför kommer vi att arbeta med temat språk och kommunikation denna termin. Detta är ett brett tema där vi kommer att ha språket som utgångspunkt på Jupiter så att vi tillsammans med barnen får en utforskande språkutveckling och en bra kommunikation. 

 • Hur ska undervisningen genomföras:

I Vår undervisning på Jupiter kommer vi arbeta med språkutveckling och kommunikation  genom att:

Benämna det vi ser och gör under hela dagen (hela dagen perspektivet) och vara lyhörda för barnens kroppsspråk, gester och mimik, läsa böcker, sjunga utifrån våra sångpåsar och sångkort, flanosagor, lyssna och titta till ljudböcker och sagopåsar,  besöka förskolans bibliotek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Under undervisning tillsammans med barnen så kommer även en kommunikation att vara aktiv. Vi kommer att ställa mer allmänna frågor och frågor som kan resultera i mer svar än ett nej eller ja.

Vi kommer att observera barnen utifrån deras görande och lyssnande kring deras tankar, åsikter och kommentarer. 

Och utifrån detta så tror vi att det blir lättare att reflektera med dem under en samling, eller kanske en förmiddag i skogen. Där vi, tillsammans med barnen pratar, lyssnar, visar bilder och återberättar som reflektionsmetod.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Undervisningen är till för alla barn inne på Jupiter. Vi kommer att strukturera upp undervisningen i mindre grupper så gott som möjligt för att hinna samtala med alla. 

 • Av vem?

Förskolläraren har det yttersta ansvaret och tillsammans med arbetslaget genomförs den planerade och spontana undervisningen, dokumentation på unikum och skaffa in material

 • Vad är målet med undervisningen?

  Att främja barnens språkutveckling och kommunikation.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18