Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 2A kapitel 5

Skapad 2020-09-21 13:37 i Djurgårdsskolan Kristinehamn
Grundskola F – 3
Arbetsområdet handlar om division och bråkform.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna...

  •  Delningsdivision
  •  Innehållsdivision
  • Tal i bråkform
  • Huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att...

  • att dela lika i två och fyra lika stora grupper med hjälp av bilden.
  • att dela in grupper om två, tre, fyra fem och sex personer.
  • att rita en bild som visar hur du kan dela in x antal ting i två eller fyra grupper.
  • att använda olika metoder för att kunna dela in i grupper.
  • att bekanta sig med tal i bråkform.
  • att bekanta sig med hur många lika stora delar figuren är indelad i.

Bedömning

Vad bedöms?

Se matris

Hur sker bedömningen?

Efter varje arbetsområde gör eleverna en diagnos och delaktighet under lektionerna.

Matriser

Favorit matematik 2A kapitel 5

Behöver träna vidare
Viss säkerhet
Säker
Räknesätt division (dela lika och bilda grupper.
Division med 2,3,4 och 6
Träna multiplikation med 2,5 och 10
Delar av en hel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: