Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2020-09-21 13:34 i Tångeröds förskola Tjörn
Förskola
Under höstterminen 2020 kommer vi arbeta med språkutveckling i förskolan.

Innehåll

Bakgrund/Nuläge

Det är kommunövergripande att vi ska jobba med språkutveckling under höstterminen 2020. Vi jobbar med att skapa möten där barnen kan diskutera med varandra och med pedagogerna. Vi läser sagor, berättar sagor och utmanar barnen framåt i tanken. Sång och ramsor är också någonting vi kommer jobba mycket med för att stödja barnens språkutveckling och ordförråd. TAKK (Tecken som alternativ och kompletterade kommunikation), är ett hjälpmedel vi använder oss utav i dagliga sammanhang och situationer.

Metod

  • Sång och ramsor
  • Bokläsning
  • Språksamlingar
  • Sagoberättande
  • Fånga vardagliga situationer

I varje situation kommer vi vara tydliga i språket, benämna ord, lyssna in barnen och deras tankar. Vi kommer även att använda oss utav gester och kroppsspråk i vårt sagoberättande.

Mål

Målet är att barnen ska få större ordförråd och språkförståelse. Vi vill ge barnen möjligheten att utveckla sitt sätt att uttrycka sig på, både verbalt och kroppsligt.

Mål ur Läroplan för förskolan, 2018

  •  Självständighet och tillit till sin egen förmåga
  •  Fantasi och föreställningsförmåga
  •  Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: