👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstprat 9A ht -20

Skapad 2020-09-21 13:33 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
”Sommar, sommar, sommar…” är inledningen på ett av Sveriges populäraste radioprogram på P1. Sedan år 1959 har det varit tradition att mer eller mindre offentliga personer berättar om sina livsöden eller delger oss episoder ur sina liv. Pratet blandas med väl utvalda låtar av de som pratar och förstärker på så vis deras berättelser. Nu ska du få göra en liknande uppgift, fast kortare.

Innehåll

I detta arbetsområde ska du utveckla förmågorna att:

  • Formulera dig och kommunicera i tal/Skriva olika texter med språklig variation

Du planerar och spelar in ett radioprogram där du själv är höstpratare, med hjälp av datorns eller mobilens funktioner. Du skriver först ett manus som du håller dig till när du pratar. 

  • Anpassa språket efter olika syften och sammanhang

Du anpassar ditt språk så att det fungerar i det sammanhang där Höstpratet ska presenteras. Du disponerar ditt program, det vill säga ordnar innehållet på ett sådant sätt att det blir intressant och lätt att förstå för den som lyssnar.

  • Skriva berättande texter med gestaltande beskrivningar

Du beskriver och målar med ord så att lyssnaren kan skapa inre bilder av det du berättar.

  • Förmedla texters budskap

Du väljer ut musik som förstärker det du pratar om.

  

Vad ska ditt Höstprat handla om?

Välj ett ämne som betyder något för dig och känns viktigt. Ditt Höstprat kan till exempel handla om:

* något du brinner för - intressen                          * din skoltid

* ett starkt (barndoms-)minne                                * något pinsamt

* viktiga personer i ditt liv                                        * viktiga händelser

 

 

Tankekarta eller stolpar - du väljer                                                        

Ø Skriv rubriken på ditt papper

Ø Gör bubblor eller stolpar kring ditt ämne

Ø Skriv punkter du vill ta upp i bubblorna

Ø Hitta guldkorn! Överraskningar, katastrofer, känslor, en rolig historia…

 

 

Disposition - den ordning du väljer att ta upp olika saker

 

Inledning

Välj ut ett av dina ”guldkorn” för att fånga lyssnarens intresse och ge en ledtråd till det du ska prata om.

 

Fördjupning

Det är nu du kommer till berättelsens kärna- huvudinnehållet. Beskriv och gestalta platser och personer. Ta fram dina känslor! För att verkligen fånga lyssnaren kan du ta till liknelser, metaforer eller andra stilistiska knep.  

 

Avslutning

Här sammanfattar du din berättelse och ger lyssnaren en slutsats. En slutsats kan vara något du lärt dig av händelserna du pratat om eller det som händelserna ledde fram till. Kanske har du en knorr eller en poäng på slutet? Du kan även väva ihop slutet med den mening du började med. 

 

Underhållning

Målet med ditt höstprat är att de som lyssnar ska tycka att det är underhållande. Det är inte samma sak som att det är roligt, utan det kan vara intressant, spännande eller överraskande.

 

Hitta poänger

Fokusera på dina ”guldkorn” och utveckla dem med detaljer och ingående beskrivningar.

 

Dramatisera

Jobba med din röst! Tänk på intonationen och styrkan i din röst. Berätta med inlevelse och bygg upp spänningen inför dina dramatiska ”guldkorn”. Lägg ut små ledtrådar om vad som komma skall, som: ”Det här var inget mot det som hände sen…” berätta målande och lägg till detaljer.

 

Musiken 

En viktig del av höstpratet är valet av låtar. Musiken ska du använda för att förstärka det du säger. Du ska välja ut 2-3 låtar och bestämma var i ditt höstprat de ska spelas.

 

 Bedömning

Följande kommer vi att bedöma i ditt Höstprat:

·       Dispositionen: har du fått med inledning, mitt och avslut?

·       Den röda tråden: hänger allt ihop?

·       Kopplingen mellan prat och musik; passar låtvalen till innehållet?

·       Anpassningen efter lyssnaren: använder du ett språk som riktar sig till ungdomar och som skulle kunna sändas på SR P1?

·       Talet: talar du tydligt? Talar du lagom fort?

·       Ditt höstprat ska spelas in och vara 5 minuter långt inklusive musiken men får inte vara längre än 7 minuter. Det räcker med 10-15 sekunder per låt.