Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5

Skapad 2020-09-21 14:06 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Engelska
Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

 

PEDAGOGISK PLANERING FÖR ENGELSKA 5: SPRING 2021

TEMAN: GRAMMAR. Black History Month. Danger Zone.

 

Vecka 2-3

Terminsutvärdering 

Relationspodden

Revidering av uppsatser

Mini - project "Death to 2020"

 

Vecka 4 - 8

Grammar topics:

1. Parts of the Speech,

2. Progressive Tences,

3. Present Simple,

4. Past Simple, irregular verbs

5. Sentence Structure

6. The Most usual grammar mistakes

7. Grammar Test 

 

Vecka 9 Sportlov

 

Vecka 10 - 13 Black History Month

Background information

Working with the film The Help

Working with the articles

Groupwork

 

Vecka 14 Påsklov

 

Vecka 15-16

Realia Travel Blog

Oral presentation about a geographical position, economic situation, tourist attractions, political system, and historical background of the English speaking country.

 

Vecka 17-18 

Old National Exams:

Reading Comprehension

Listening Comprehension

Writing an essay

 

Vecka 19 -  22

Danger Zone

Looking for Danger p.107 - 109 Viewpoints Vocational

A Plastic Ocean p. 117 - 120 Viewpoints Vocational

Boy Kills Man p. 127 - 130 Viewpoints Vocational

Cycling Daredevils p. 137 - 139 Viewpoints Vocational

 

 

PEDAGOGISK PLANERING FÖR ENGELSKA 5: FALL 2020

TEMAN:  RELATIONS: ”CROSSING BOUNDARIES” and ”IN THE NAME OF LOVE”

 

Vecka 35-36

1.       Intervju

2.       Introduktion

3.       Självvärdering/enkät

4.       Läs/hörförståelse prov

 

Vecka 37-38 Peer Pressure

Artiklar på temat peer pressure (The Mechanisms of Peer Pressure och Teen‐Age Peer Pressure: Often a Positive Influence). Diskussioner, egna reflektioner, arbeta med ord.  

Film: The Perks of being a Wallflower. Se filmen och diskutera. 

 

Vecka 38-39 (Struktur och förberedelse)

Genomgång hålla tal. Retorik.

Diskutera struktur, logical organizers och linking words.

Gå igenom det viktigaste innehållet från källtexterna.

Börja förbereda egna tal.

 

Vecka 39 – 40

Eventuellt fortsätt förbereda sitt tal.

Håll tal i Teams/i klassrum

 

 

Vecka 40-43 (kapitlet Crossing boundaries)

 

1.       Twocking - Viewpoints Vocational p.9–15

2.       One of the gang - Viewpoints Vocational p. 16-25

3.       Not what they seem – Viewpoints Vocational – P.26-27

4.       The power of the pen - Viewpoints Vocational – p.29-38

 

HÖSTLOV v 44

 

Vecka 45-48

 Doing it - Viewpoints Vocational p.41-49

2.      The first cut - Viewpoints Vocational p.51-57    

      UR My English Mistakes

      Ted -talks "What makes a good life?"

A    Article “Benefits of Healthy Relationships” https://www.nm.org/healthbeat/healthy-tips/5-benefits-of-healthy-relationships

4.       Discussion essay “Value of good relationships” examination

      

 

 

 

         Vecka 49-50

1.       Forbidden Love - Viewpoints Vocational p. 59-67

2.       Debate “Should parents decide who their son or daughter should date?” Viewpoints Vocational p.67

Uppgifter

 • Assignment 6 Good Life

 • Assignment 12 Protecting the Border

 • Assignment 13 Interview with Stephen Chbosky

 • Assignment 11 Class test

 • Assignment 10 Vocabulary test

 • Assignment 9 Words of physical contact

 • Assignment 8 Expressions with Blow

 • Assignment 7 Antonyms

 • Assignment 3 Cars and Driving

 • Assignment 2 Peer Pressure

 • Assignment 5 Newsreel

 • Assignment 3 Anticipations

 • Assignment 1 An informal letter

 • Assignment 8 An essay

 • Assignment 7 An essay

 • Assignment 8 An essay

 • Assignment 7 An essay

 • Oral Presentation

 • Oral Presentation

 • Oral Presentation

 • Oral Presentation

Matriser

Eng
Muntlig framställning

På väg mot
Godtagbart
Mer än godtagbart
Väl godtagbart
Muntlig framställning
2. Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Interaktion
5. Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används. 1. Förmåga att visa förståelse av talad engelska samt förmåga att tolka innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eng
Essay Eng 5

På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Förmåga 2
Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
Förmåga 3
Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
Förmåga 5
Förmåga att diskutera och reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
Eleven diskuterar översiktligt några punkter och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några punkter och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några punkter och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: