Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Tal

Skapad 2020-09-21 14:07 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola F Matematik
Kursen kommer att handla om reella tal, beräkningar med tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt beräkningar med skriftliga metoder.

Innehåll

Kap 2 Tal

Syfte             Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Innehåll       

 

När kapitlet är avslutat förväntas du kunna följande:

·       Siffror och tal

  • Räkna med 10, 100 och 1000
  • Addition och subtraktion
  • Multiplikation och division
  • Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1
  • Prioriteringsregler
  • Primtal och delbarhet
  • Kunna avrunda och göra överslag

Matteord

Tal                Faktor                                 Term                                   Subtraktion

Siffra             Summa                                Differens                            Udda tal

Hela tal         Produkt                               Kvot                                    Multiplikation

Decimaltal     Täljare                                Nämnare                             Division

Addition       Avrundning                         Prioriteringsregler                      Jämna tal

Primtal          Faktorträd                           Närmevärde                        Överslagsräkning

 

Bedömning            

Den skriftliga och muntliga förmågan vad gäller problemlösning, kunskaper om matematiska begrepp och deras samband, användandet av matematiska metoder och anpassning till sammanhanget, tillvägagångssätt vid redovisning samt vilka uttrycksformer som används.

Veckoplanering:

Vecka

 

Mål

39 och 40

Sid 39 uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13a, 13b, 13c, 14, 15, 16

Rött för högre betyg

Läs sid 41

Sid 42-43 uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Rött för högre betyg

Siffror och tal

 

 

 

Räkna med 10, 100 och 1000

41

Läs sid 44

Sid 45 uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Rött för högre betyg

 

Addition och subtraktion

 

 

 

 

42

Läs sid 47

Sid 48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Rött för högre betyg

Multiplikation och division

43

Läs sid 50

Sid 51 uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17 a-c

Rött för högre betyg

 

Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1

 

 

 

45

Läs sid 54

Sid 55 uppgift 1, 2, 3, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Rött för högre betyg

Läs sid 57-58

Sid 58 uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12

Rött för högre betyg

 

 

 

 

 

Prioriteringsregler

 

 

 

Primtal och delbarhet

 

 

 

 

46

Läs sid 60

Sid 61 uppgift 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Rött för högre betyg

Läs sid 63

Sid 64 uppgift 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14

Rött för högre betyg

Avrundning

 

 

 

Överslagsräkning

47

Begreppstest sid 68

Kapiteltest sid 69

Basläger sid 70-71 eller Hög höjd sid 73-75

 

48

Repetitionsuppgifter Problemlösning.

Prov torsdag 26/11

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: