Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i Prick 2

Skapad 2020-09-21 14:11 i Vasaskolan Mjölby
Mitt i Prick
Grundskola 2 Matematik
I Mitt i prick får du öva på de förmågor i matematik som finns i Lgr 11. Du får på ett roligt och stimulerande sätt möta talen från 0-1000. Du kommer att få arbeta med addition, subtraktion, multiplikation och division. Du kommer att få arbeta laborativt och tillsammans med dina kamrater.

Innehåll

Vad vi ska lära oss?

2A

 • Addition och subtraktion 0-100
 • Multiplikation tabell 1-5 och 10
 • Division
 • Talsymboler från förr
 • Ental och tiotal
 • Geometri
 • Problemlösning
 • Programmering

2B:

 • Addition och subtraktion 0-100 med tiotalsövergång
 • Positionssystemet
 • Talen 0-1000
 • Klockan, volym, längd och vikt
 • Multiplikation
 • Division
 • Problemlösning
 • Programmering

Hur ska vi lära oss detta?

 • konkret material
 • matematikboken
 • whiteboard
 • Chrome Book
 • spela matematikspel
 • matematiklekar

Vad som kommer att bedömas:

 • Se matris nedan

Du får visa vad du kan genom att:

 • aktivt delta i matematiska diskussioner
 • göra egna räknesagor med de olika räknesätten
 • göra diagnoserna i Mitt i Prick
 • göra Skolverkets bedömning i matematik

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Mitt i Prick 2 A

Avsnitt 1 Addition och subtraktion med talen 0-100
Addition 0-10
subtraktion 0-10
Talen 0-100
Talsymboler från förr
Addition 0-100
Subtraktion 0-100
Addition 0-100 med tiotalsövergång
Subtraktion 0-100 med tiotalsövergång
Problemlösning
Avsnitt 2 multiplikation tabellerna 1-5 och 10
talföljder och mönster
5:ans tabell
10:ans tabell
2:ans tabell
Kommutativa lagen
3:ans tabell
Prioriteringsregeln
4:ans tabell
Räknehändelser multiplikation. Problemlösning
Avsnitt 3 Division
dela lika
innehållsdivision
skriva division
Räknehändelser division
hälften och dubbelt
halv, tredjedel och fjärdedel
Avsnitt 4 geometri
problemlösning
geometriska figurer
spegelsymmetri
förstora och förminska
tredimensionella kroppar
likhetstecknets betydelse och hemliga tal(algebra)
två och tredimensionella objekt
Avsnitt 5 Programmering
öva på att följa instruktioner
tolka enkla koder

Mitt i Prick 2B

Avsnitt 1 addition och subtarktion med talen 0-100
Addition 0-100
Subtraktion 0-100
Addition 0-100 med tiotalsövergång
Subtraktion 0-100 med tiotalsövergång
Räknehändelser
Talfamiljer
Udda och jämna tal
Avsnitt 2 talen 0-1000
Problemlösning
Talen 100-200
positionssystemet
Talen 0-1000
Miniräknare
Tallinjen 0-1000
Addition 0-1000
Subtraktion 0-1000
Avsnitt 3 Mätning
Klockan kvart i och kvart över
Klockan minuter i och över
Tidsskillnad
Volym, liter och deciliter
Längd, m, cm, mm,
Vikt, gram, kilogram
Avsnitt 4 multiplikation och division
överslagsräkning
kommutativa lagen i multiplikation
multiplicera med tre tal
division, dela lika
innehållsdivision
hälften och dubbelt
problemlösning
avsnitt 5 Programmering
öva på att följa instruktioner
tolka enkla koder
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: