Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberätta en dokumentär från p3

Skapad 2020-09-21 14:12 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
P3 dokumentär bjuder på många spännande berättelser. Välj en, lyssna på den och presentera sedan för klassen det du har hört!

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du ha övat på:

Att lyssna på en berättelse

Att återberätta en historia

Att framföra en muntlig presentation

 

Så här kommer du att arbeta:

Lyssna på din dokumentär från p3.

Presentera inför klassen/i små grupper

Berätta om vem som har gjort dokumentären, och vad den handlar om.

Berätta om vilka som kommer till tals i dokumentären

Fundera över varför du tror att journalisten har gjort dokumentären

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Hur väl du strukturerar ditt återberättande

Hur väl du kan redogöra för det du lyssnat på

 

Planerad tidsåtgång:

4 lektioner

Matriser

Sv SvA
Muntligt återberättande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Trovärdighet, tydlighet, berättarteknik, intresse
Du redovisar innehållet med tveksamhet. Du förmedlar inget engagemang.
Du redovisar relativt säkert. Du visar visst engagemang.
Du redovisar på ett säkert sätt och visar oftast engagemang.
Du redovisar säkert, klart och tydligt samt förmedlar engagemang.
Språk
Ordförråd och formuleringar
Det är svårt för lyssnaren att följa med i din redovisning. Du kanske använder ord som du inte själv behärskar.
Du berättar klart och tydligt och lyssnaren följer lätt med i innehållet. Du använder ett enkelt språk och du förklarar svåra ord.
Du berättar klart och tydligt och du formulerar dig personligt. Du talar med viss variation och viss anpassning efter ämnet.
Du formulerar dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk. Ordvalet är anpassat efter ämnet.
Presentation
Kontakt med åhörarna, hjälpmedel
Du har inte kontakt med åhörarna. (Du använder inte stödord utan har ett manus.) Det kan vara svårt att höra vad du säger.
Du har viss kontakt med åhörarna. Du berättar med lagom röststyrka. Du använder stödord till viss del, men läser ibland längre stycken innantill.
Du har kontakt med åhörarna. Du har bra röststyrka. Du har lagom tempo. Du använder stödord som du tittar på ibland.
Du har mycket god kontakt med åhörarna. Du har ett varierat tonfall, bra tempo och ögonkontakt. Du använder dina hjälpmedel väl. Du använder stödord, men är inte bunden till dem.
Återge berättelsen
Du har endast med några få fakta. Du kan inte återberätta historien på ett sätt som är begripligt.
Du har med relevanta fakta. Du har förstått det mesta i dokumentären.
Du visar att du har förstått förloppet i dokumentären.
Du visar att du har förstått förloppet i dokumentären väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: