Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa

Skapad 2020-09-21 14:19 i Fajansskolan Falkenberg
Idrott och hälsa åk 4
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Om du rör dig lever du. Om du rör dig mer lever du mer.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom hela livet. 

Bedömning - vad och hur

Vad?

Förmåga att prova nya saker.

Förmåga att kunna följa lekars regler.

Förmåga att delta i aktiviteter och diskussioner.

Förmåga att behärska några av de motoriska grundformerna. 

Hur?

Genom tester och observationer.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha idrott och hälsa som innefattar dans, lek, rörelse, friidrott, bollspel, redskapsövningar m.m. Vi kommer att vara både inomhus och utomhus. Vi kommer att tala om hälsa och livsstil. Vi kommer att röra oss mycket utomhus och använda oss av Vallarnas friluftsområde. Det ska vara kul att röra på sig så att man vill göra det ofta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: