Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund analys

Skapad 2020-09-21 14:26 i Rödklövergatans förskola Ale
Förskola
analys och reflektion värdegrund

Innehåll

UTVÄRDERING VÄRDEGRUND:

 

Vi har sedan efter sommaren arbetat med värdegrund med barngruppen. Det vi lagt fokus på är ”jaget” och ”Viet”. Först ville vi stärka barnens individuella identitet och ge dem lite möjlighet att bli sedda och hörda. Sedan ville vi arbeta med ”vi” för att skapa en gemenskap och en trygg grupp. Tanken var att barnen skulle få möjligheten att känna en tillhörighet till gruppen och en möjlighet att känna gemenskap. Vi ville att gruppen skulle bli tight och trygg.

 

Doddo som var med oss kom till avdelningen och ville göra sig bekant med barnen. Det barnen visade oss tolkar vi som att Doddos besök var uppskattade. De skulle presentera sig själva och vilka som bor hemma hos dem. Med tiden blev barnen väldigt bra på att hjälpa varandra. De barn som inte kan eller vill säga sitt namn fick hjälp av en kompis. På så sätt anser vi att barnet fick en möjlighet att känna sig sett i gruppen.  Med positiv feedback tyckte barnen att det var roligt att hjälpa varandra också. Vårt mål var att varje barn skulle känna sig viktigt. Att kompisarna känner till ens namn och vad syskon/föräldrar heter anser vi bidra till barnen får känna sig sedda och viktiga i gruppen.

När vi arbetat med ”Vi” har vi valt att göra gruppaktiviteter. Lekar där alla är med och leker tillsammans. Björnen sover och gubben i lådan är två lekar som lekts mycket. Gruppaktiviteter som vi anser varit uppskattade och som barnen fortsatt leka även när vi varit ”klara”. Det mest positiva har varit att de fortsatt leka detta även med barn som de vanligtvis inte leker med vilket också varit ett av våra mål.

 

Arbetet blev dock inte så bra som vi önskat då det varit en hel del sjukfrånvaro bland personalen. En personal har varit sjukskriven en längre tid och vi har haft en hel del korttidssjukfrånvaro. Sedan semestern och fram tills nu har vi in princip varit tre personal på två avdelningar vilket också resulterat i att vi behövt prioritera bort lite. Självklart har arbetet blivit av ändå men, vi har inte kunnat göra så mycket som vi velat. Barnen har gjort sig bekanta med Doddo och vi har utgått från det de visat sig vara intresserade utav och inte följt planen lika mycket som tänkt. Det positiva med det är att vi ”fått med oss” barngruppen i det vi gjort, men däremot fanns inte möjligheten att introducera mycket nytt!

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: