Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1 ht 2020

Skapad 2020-09-21 14:35 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Under den här terminen ska vi in i matematikens spännande värld. Matematik finns överallt runt omkring dig utan att du alltid tänker på det. Vi kommer att arbeta på flera sätt, samtala och diskutera, spela spel och arbeta i vår mattebok.

Innehåll

Till dig som elev

Arbetsområde

Vi kommer att arbeta mot följande mål:

 • kunna läsa, känna igen och skriva talen 0-20
 • kunna storleksordna tal upp till 20
 • kunna börja ramsräkna var som helst inom talområde 0-20, både framåt och bakåt
 • kunna dela upp tal i olika delar
 • kunna räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-20
 • förståelse för likhetstecknet
 • förstå och använda begreppen fler än och färre än, lika många, större än och mindre än.
 • kunna namnge och beskriva de geometriska formerna kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.
 • förstå vad ett mönster är, fortsätta enkla påbörjade mönster och bilda egna mönster
 • kunna använda addition och subtraktion för att lösa problem.
 • kunna hitta på egna räknehändelser med addition och subtraktion.
 • förstå och använda begrepp som högre, lägre, längre och kortare
 • kunna mäta med linjal och använda enheten centimeter

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • arbeta i läroboken "Favorit matematik".
 • ha matematiklektioner utomhus.
 • arbeta och samtala matematik i helklass, i par och individuellt.
 • använda konkret material t ex multilink-kuber, bönor, multibas, tallinjer, unicom, och pengar.
 • arbeta med digitala verktyg.
 • spela spel.
 • använda oss av Kängurumatte från NCM.

Redovisningsform

Du visar dina kunskaper:

 • kontinuerligt i samtal och diskussioner i det dagliga arbetet.
 • när du arbetar i "Favorit matematik"
 • när du gör Skolverkets bedömningsstöd i "Taluppfattning".

 

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • dela upp tal i olika delar
 • använda huvudräkning för att räkna addition och subtraktion inom talområde 0-20.
 • förstå och använda matematiska begrepp.
 • använda subtraktion och addition för att lösa samt göra egna räknehändelser.

Reflektion

Efter varje kapitel i "Favorit matematik" gör du en självskattning av dina kunskaper.

Till dig som lärare:

 

Syfte

 

Övergripande mål och riktlinjer

 

Centralt innehåll

Kunskapskrav

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: