Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och tryck

Skapad 2020-09-21 14:39 i Vasaskolan Mjölby
Grundskola F – 3 NO (år 1-3) Svenska
Du ska få kunskaper om luft och tryck.

Innehåll

Hur ska vi göra:

 • Genom att få kunskap om vilken egenskap luft och tryck har. Du ska få observera och få uppleva att luft består av något och att luft tar plats.
 • Du ska få erfarenheter av kall och varm luft, motvind och medvind, inandning och utandning.
 • Du kommer att få göra undersökningar av till exempel hur olika föremål rör sig i luften och hur man konstruerar något som faller långsamt eller fort.
 • Du kommer att få samtala om hur luftens egenskaper utnyttjas inom olika aktiviteter, till exempel när man flyger med luftballong eller vid olika metoder för dyka - förr med dykarklocka och idag med luft i tuber.
 • Du kommer få träning  att arbeta på ett naturvetenskapligt sätt genom att ställa hypotes, göra undersökningar, jämföra resultat och redovisa slutsatser.
 • Du kommer också få träning i hur man kan dokumentera dina resultat med hjälp av text och bild.

Mål:

 • Du ska kunna berätta om vad luft är och om dess egenskaper.
 • Du ska kunna berätta vilken nytta man kan ha av luft.
 • Du ska kunna berätta om på vilka sätt luft kan ställa till med problem.
 • Du ska veta vad luftmotstånd är och hur man minska det.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: