Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brisens projektarbete 2020/2021 Världen och Vi - i en hållbar utveckling "Vad finner vi bortom kullen"

Skapad 2020-09-21 14:50 i Åleds förskola Halmstad
Förskola
Projektsyfte 2020/2021 Världen och vi i en hållbarutveckling - Vad finner vi bortom kullen?

Innehåll

Projektets huvudsyfte:

Bevara utomhuspedagogik- ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter. Detta för att ge möjlighet till en positiv framtidstro, hälsa och välbefinnande. ​Att väcka och ta tillvara på barns nyfikenhet att fråga, undersöka och utforska.

Brisens syfte:

Genom rörelseglädje, fantasi och föreställställningsförmåga, undersöka närmiljöerna både inne och ute.

Projektbeskrivning

Syftet för projektet grundar sig i barnens intresse för lek, rörelser, djur, natur och olika fordon. Vi kommer därför att undersöka rörelser på olika sätt genom att utforska våra närmiljöer som en del i vår undervisning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: