Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning.

Skapad 2020-09-21 14:51 i Näsbyvillans förskola Kristianstad
Förskola
Högläsning och sagolådor, polyglutt, musik och rörelse som verktyg för att samtala och få ett ökat ordförråd.

Innehåll

Utgångsläge:

Under vår observationsperiod som vi haft under 4 veckors tid så såg vi under fri lek, måltidssituationer och utelek att barnen visade intresse för olika fordon, och av mat i olika sammanhang och miljöer.

 

Vad vill vi att barnen lär sig/syfte?

Vi vill se att barnen:

* Öka barnets ordförråd

* Öka barnets fantasi

* Att det ska kunna ge sig uttryck i nya lekar

* Man ska få gemensamma upplevelser

 

Metod - Vad gör vi?

Vi kommer att dela in barnen i team blå i tre grupper. Detta har vi gjort utifrån barnens ålder och utvecklingsnivå.

För att skapa en bra teamkänsla så har vi pedagoger valt att jobba över avdelningsgränserna.

Därefter kommer de olika grupperna bjudas in till högläsning.

Med de 6 största barnen kommer vi som metod att använda oss av boken "Alla tre på förskolan"

Med mellanbarnen som är 12 st så kommer vi att använda boken "De tre bockarna Bruse"

De 9 minsta barnen kommer att få lyssna på boken "Pino är ute kör"

Förhållningssätt:

* Bildpromenader

* Det lokala och expansiva språket

* Härvarande pedagoger

* Inlyssnande

* Engagemang

* Lyhörd

* Öppna och utmanande frågor

* Tålamod

* Upprepning

Vi kommer efterhand att utveckla högläsningen efter barnens utvecklingsnivå. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: