Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pollux - Flytta vatten v 39

Skapad 2020-09-21 15:06 i 093431 Förskolan Vega Tolv Stockholm Norrmalm
Förskola
Vi fortsätter att utforska vatten.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

Vår tidigare planering kring vatten och flyta/sjunka leder till denna då barnen upptäckte att bomullstussen först flöt när den var lätt men sen sjönk när den sugit upp vatten och blev tung.

Lärandefokus

 

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Att man kan flytta vatten från en kärl till ett annat genom att suga upp med olika material.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Undersöka och samtala om naturvetenskap och teknik. Utforska vatten.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Se om de kan flytta vatten från ett kärl till ett annat med hjälp av disktrasor och sprutor.

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

Hur ska vi göra för att flytta vattnet? Varför suger disktrasan upp vattnet? Kan vi använda något annat material för att flytta vatten?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: