Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfons Åberg

Skapad 2020-09-21 15:16 i Älvdansens förskola Alingsås
Språkutveckling med Alfons Åberg
Förskola
Lilla svampen/ ekarna utforskar Alfons Åberg

Innehåll

Ekarna består av 13 Barn och vi har valt att arbeta med en bok som heter Alfons Åberg kompis boken. Tre dagar i veckan kommer barnen ses tillsammans med Rosa och Hind. Vi planerar att gå till skogen en dag i veckan där ges stort utrymme för lek samt undervisning, det betyder vi följer naturens skiftningar och jämför lövens färger .Under läser året 2020/2021 kommer vi att jobba med språk utveckling ,det betyder att vi kommer ha stort fokus på vänskap, språk och matematik. I våran språk låda kommer vi tillsammans med barnen samla material  Som ger lust att lära. Det kan tillexempel vara kort med siffror på som barnen kan hämta material och samtidigt räkna ihop sina fynd. Vi använder också matematiska termer tillexempel addition och subtraktion. Vi hjälper barnen att måla sin första bokstav i namnet och använder olika material för att göra sin första bokstav. Genom lek kommer vi använda läges ord som tillexempel framför, bakom, över, under ,på och i.

våra värdegrundsord :- glädje, trygghet, respekt och inflytande tänker vi att använda oss av i Alfons Åbergs berättelser. 
Ibland kommer vi att använda oss av iPads ,projektor,böcker Spel och pussel. 
Tillsammans med barnen dokumenterar vi deras lärande. 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: