Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska årskurs 1

Skapad 2020-09-21 15:11 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
I ämnet svenska kommer du att forma bokstäver, lära dig bokstavsljudet, sätta samman bokstäver till ord, samtala, lyssna, återberätta, läsa och skriva
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I ämnet svenska kommer du att utifrån dina förkunskaper utveckla din läs -och skrivförmåga och din förmåga att kunna lyssna.

Du kommer att utveckla din kommunikativa förmåga genom att samtala, diskutera, presentera, uttrycka egna åsikter och redovisa inför lärare och klasskamrater

Bedömning - vad och hur

Bedömning

Du visar att du kan forma bokstäver uppifrån och ner och skriver ord och text.

Du visar att du kan bokstavsljuden genom att uttala dem när du muntligt återberättar något.

Du visar även att du kan sätta samman bokstavsljuden till ord när du läser.

Du visar att du kan samtala, återberätta och lyssna.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:

Arbetet med veckans bokstav introduceras genom att vi tittar på UR:s serie som heter " Bokstavshissen". 

I detta arbete kommer du att få arbeta med bokstavsljuden, göra bokstavslekar, arbeta med Qnoddarna på Ipad, lästräna själv och med andra, spela spel, skriva bokstäver för hand och på Ipad.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: