Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition & Subtraktion åk 4

Skapad 2020-09-21 15:15 i Gottsta skola Norrtälje
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi arbetar med addition och subtraktion. Vi kommer bland annat att arbeta med sambandet mellan addition och subtraktion samt lära oss använda algoritmer för att lösa additions- och subtraktionsuppgifter.

Innehåll

 

Undervisningens innehåll

Konkreta mål:

Du ska 

- förstå hur addition och subtraktion hör ihop

- veta hur likhetstecknet används

- kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-10000

- kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning. 

 

Begrepp du ska kunna:

Addition, addera, summa, subtraktion, subtrahera, differens, skillnad, likhetstecken, fler, färre

Hur?

Genomgångar där vi pratar matte och tränar matematiska begrepp.

Individuellt & arbeta tillsammans som par/grupp

Praktiska övningar och mattelekar.

Bingel

Detta kommer bedömas -

Jag kommer bedöma din förmåga att använda dig av de olika begreppen som står ovan. Jag kommer att bedöma hur du muntligt och skriftligt resonerar dig fram till olika resultat.

Jag kommer använda diagnoser som underlag för bedömning.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: