Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för svenska åk 4

Skapad 2020-09-21 15:40 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 4 – 6
Det här läsåret kommer vi att på olika sätt arbeta för att nå kunskapskraven i svenska. Vi kommer i början av läsåret fokusera mycket på grammatik och stavning.

Innehåll

Grovplanering i svenska för år 4:

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  •         formulera sig och kommunicera i tal och skrift
  •         läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
  •         anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
  •        urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer
  •        söka information från olika källor och värdera dessa
  •     svenskämnet innehåller en progression i alla förmågor över tid.

 

Konkretisering av Lgr 11 utifrån rubrikerna: 

 

Läsa och skriva berättande texter

Barn- och ungdomslitteraturteman, arbeta med olika lässtrategier, (förståelse, att lära sig läsa mellan raderna, ord som uttrycker känslor, åsikter)

Läsgrupper/boksamtal, några skönlitterära barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk

Sagor, myter och fabler

 

Sakprosatexter

Läromedelstexter och tidningsartiklar

 

Läsa och skriva berättande texter

Fritt skrivande (berättande, förklarande, argumenterande och person- och miljöbeskrivningar)

Genretext, t.ex. spökhistorier

Skrivprocessen, gensvar, kamratrespons, disposition

 

Sakprosatexter

Faktatexter, Resereportage (Sverige)

Instruktioner

 

Tala, lyssna, samtala

Muntliga presentationer

Diskussioner(klassråd, elevråd)

Argumentationer

Intervjuer

 

Språkbruk

Ämnesrelaterade ord och begrepp, studieteknik; tankekartor och stödord

Skrivverktyg, beroende vem man skriver till, formellt/informellt (t.ex. sms, brev)

Språkregler (t.ex. dubbelteckning samt repetition av olika alfabetsövningar, interpunktion)

 

Informationssökning och källkritik

Läromedelstexter, tidningsartiklar, digitala texter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: