👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körkort för symaskin

Skapad 2020-09-21 15:48 i Stenhammarskolan 4-6 Flen
Grundskola 4 Slöjd
Körkort på symaskin, finns det något sånt? Och symaskin? Hur funkar den? Hur gör man? Klarar jag det? Vad ska jag sy på den? Då är det dags att du bekantar dig med ett av textilslöjdens bästa verktyg, symaskin. Du kommer att lära dig namn på olika symaskinsdelar och förstå dess funktion. Du kommer att göra en del sy övningar som ska hjälpa dig i ditt slöjdarbete och föra det framåt.

Innehåll

1. Vad du ska lära dig?

Du ska lära dig:

 • Symaskinens olika delar, trådhållare, spolanordning, pressarfot, pressarfotlyftare, stygnplåten, symaskinsnål, spole, övertråd, handhjul, pedal, strömsladd och strömbrytare
 • Att förstå hur de fungerar
 • Att trä symaskin
 • Att spola undertråd
 • Att byta symaskinsnål
 • Att ställa in sick - sack  på symaskinen
 • Att sy raka och vågiga linjer på papper utan och med tråd
 • Att fästa tråden i början och i slutet på sömmen (backa) 
 • Att sy säkert och ändamålsenligt
 • Att sy  i tyg och använda symaskinen som redskap när du skapar olika slöjdarbeten

2. Hur ska du lära dig? Du ska lära dig genom att:

 • Du följer instruktionen
 • Du arbetar med alla  moment självständigt
 • Du tar ansvar för ditt arbete och använder dig av hela lektionstiden till ditt arbete.

3. Hur får du visa vad du har lärt dig?

Du kan visa dina kunskaper genom att:

 • Namnge alla delarna på symaskinen
 • Trä symaskinen
 • Spola på undertråden
 • Sy rakt och vågigt på papper A-H, utan (papper A - D) och med tråd (papper E och H).
 • Byta nål
 • Fästa tråden i början och i slutet på övningspapper E - H 
 • Som slutprov ska du sy en grytlapp som ser ut som en råtta.

 4 Kunskapsbedömning

 • Dina kunskaper om symaskinens olika delar
 • Ditt aktiva arbetssätt
 • Ditt färdiga arbete med alla moment

 

Uppgifter

 • Körkortsprov råttan

 • Körkort papper A/B

 • Körkort papper C/D

 • Körkort papper E/F

 • Körkort papper G/H

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Slöjdmatris åk 4 - 6

Insas krävs
Godtagbara
Mer än
Krav 1.
Framställa föremål
Du har svårt att skapa enkla saker i olika material utifrån instruktioner
Du kan med hjälp av instruktioner skapa enkla saker i olika material på ett delvis noggrant sätt
Du kan noggrant skapa enkla saker i olika material med hjälp av instruktioner
Du kan mycket noggrant skapa enkla saker i olika material med hjälp av instruktioner
Krav 2.
Utveckla idéer
Du har svårt att bestämma hur du vill att ditt slöjdföremål ska se och bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan bestämma hur du vill att ditt slöjdföremål ska se ut och bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan bestämma hur du vill att ditt slöjdföremål ska se ut och i utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan bestämma hur du vill att ditt slöjdföremål ska se ut med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Krav 3.
Redskap/verktyg och säkerhet
Du behöver mycket hjälp med att välja verktyg, redskap och maskiner och kan inte använda dem på ett säkert sätt i slöjdarbete
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i enkelt slöjdarbete
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar bra i enkelt slöjdarbete
Du kan använda verktyg, redskap och maskiner på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i enkelt slöjdarbete
Krav 4.
Överväga olika lösningar
Du har svårt att välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och miljön. Du motiverar inte dina val
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och miljön. Du motiverar dina svar på ett enkelt sätt
ja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och miljön. Du motiverar dina svar på ett utvecklat sätt
Du kan välja arbetssätt och anpassa det till målet med slöjdarbetet och miljön. Du motiverar dina svar på ett välutvecklat sätt
Krav 5.
Kreativitet och utveckling
Du har svårt att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande
Du kan hjälpa till att utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande
Du kan utveckla idéer i slöjdarbetet med hjälp av material som finns för att inspirera till skapande och med material som du letar upp själv
Krav 6.
Arbetsprocessen
Du behöver mycket hjälp med att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt
Du kan hjälpa till att ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt
Du kan ge förslag och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt slöjdarbete går framåt
Du ge förslag och välja arbetssätt som gör att ditt slöjdarbete går framåt
Krav 7.
Reflektionsförmåga
Du har svårt att ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat
Du kan ge enkla omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat
Du kan ge utvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat
Du kan ge välutvecklade omdömen om hur du har arbetat och hur det har påverkat den sak du har skapat
Krav 8.
Estetisk förmåga
Du har svårt att förstå vad olika föremål kan berätta. Du har svårt att diskuterar om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett enkelt sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om symboler, färg, form och material.
Du kan förstå vad olika föremål kan berätta. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om symboler, färg, form och material.