Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, läs och skrivutveckling år 3

Skapad 2020-09-21 16:57 i Ekenäs skolan Stenungsund
Läs och skrivutveckling i årskurs två. Matris gjord utifrån avstämningspunkterna i Nya språket lyfter.
Grundskola 3 Svenska
Språk är människans bästa redskap för att tänka kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker.

Innehåll

Syftet med undervisningen.

Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Centralt innehåll

Du skall utveckla din förmåga att:

 • använda dig av olika lässtrategier när du läser, som att förutspå vad som kan hända i texten, ställa frågor på texten, reda ut svåra begrepp, sammanfatta texten och skapa inre bilder utifrån texten.
 • Läsa längre texter med flyt.
 • Läsa och skriva faktatexter och kunna välja ut det viktigaste i texten genom att använda stödord och tankekarta.
 • skriva texter så andra kan läsa och förstå, både förhand och på datorn.
 • skriva texter med en början, handling och ett slut.
 • använda dig av olika skiljetecken och stava ord som du använder. 
 • berätta och beskriva så att andra kan förstå.
 • planera ditt skrivande och ändra texten för att göra den bättre.

Undervisning och arbetssätt

Du kommer att:

 • läsa olika slags texter och samtala om innehållet tillsammans.  
 • ha textsamtal där vi använder oss av olika lässtrategier.
 • läsa högt tillsammans med en läskompis, där ni väljer bok efter er läsutveckling.
 • du får läsläxa varje vecka.
 • du får skrivläxa varannan vecka
 • skriva sagor och texter förhand och på datorn enskilt och tillsammans med andra, som du sedan läser för klasskompisarna.
 • träna på att stava vanliga ord och använda stor bokstav, punkt och andra skiljetecken.
 • berätta i samlingar, klassråd och framföra dina åsikter
 • lyssna på kapitelböcker.
 • använda läromedlet ABC-klubben och LÄSDAX.
 • besöka skolbiblioteket varannan vecka.
 • vi kommer att lära oss om några olika barnboksförfattare.

Detta ska bedömas..

Med matrisens hjälp nedan följer vi upp hur långt du kommit i din språkutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: