👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grön Flagg - livsstil och hälsa

Skapad 2020-09-21 16:58 i Sjögården förskola Flen
Förskola
Vår Grön Flagg-resa 2020-2021

Innehåll

Hösten 2020 - våren 2021

Ansvariga: alla pedagoger på avdelningen.

Grupp: hela barngruppen.

Livsstil och hälsa

Vad: Vi ska undervisa om Barnkonventionens artikel 27 ”Varje barn har rätt till en bostad, kläder, mat och vatten” och artikel 19 ”varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld och övergrepp”.

Varför: Barnkonventionen har blivit lag 2020 i Sverige. Vi vill bygga för en god kamratskap och en näringsrik mat på förskolan.

Hur: Vi använder oss av kompisböckerna utifrån Barnkonventionen. Vi har ett trevligt klimat på förskolan med och mot varandra. Vi använder oss av UR, barnkanalen, Youtube för att belysa olika situationer. Vi försöker påverka maten genom ett matråd tillsammans med centralköket. 

Delaktighet och inflytande: Vi tar upp konflikter och olika lösningar med barnen när det uppstår. Pratar och läser om olika vardagshändelser. Vi startar ett matråd med barnen för att få veta hur de tänker om vår mat på förskolan.

Hållbar utveckling: Vi använder oss av gröna påsen där vi lägger överbliven mat och frukt som sedan blir biogas. Är vi snälla mot varandra mår vi alla bra på förskolan. Vi ber alla meddela frånvaro för att minska matsvinnet.