Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2020-09-21 17:12 i Junibacken Degerfors
Förskola
Vårt arbete med likabehandling i vår barngrupp.

Innehåll

Mål från LPFÖ:  Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

 

Utvecklat målområde: Pedagogerna ska ge barnen förutsättningar att stärka känslan av samhörighet i barngruppen. 

 

Nedbrutet mål: Barngruppen ska genom leken "gubben i lådan" få stärka samspelet och få känna samhörighet i den egna barngruppen. 

 

Syfte: Att stärka barngruppen genom att de hjälper varandra. 

 

Förståelse: Barngruppen ska få möjlighet att hjälpa andra och samspela tillsammans och därigenom stärka barngruppens samhörighet. 

 

Förmågor: Gruppen ska få utveckla sin förmåga att känna samhörighet. 

 

Metoder: Vi använder oss av leken "gubben i lådan". 

Vi använder oss även av våra trollkort, där varje barn har en egen bild av sig själv, på ett trollkort.

Vi gör aktiviteten i lekhallen tillsammans med alla barn som är närvarande.På väggen har  vi en buss där vi sätter upp kort på alla barn och pedaggoer som är här. Vi har även ett hus vi har döpt till hemma, där korten på alla barn som är lediga sitter på. 

 

Vetenskaplig grund: "Samspelet är en förutsättning för att barnet ska kunna vidareutvecklas". När barnet lär sig och förstå i samspel med sin omgivning sker det först tillsammans med andra, senare kommer barnet att kunna använda sina kunskaper, kompetenser och färdigheter på egen hand. 

 

Källa till forskningen: Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer (Pihlgren 2017). 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: