• Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. art: 2

 

 

•Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter. art:13

 

•Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. art: 23