Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning: Täcknamn Mattias

Skapad 2020-09-21 19:34 i Västra skolan Falun
Planering
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi kommer att läsa "Täcknamn Mattias" av Jörn Jensen. Du kommer att få svara på textfrågor och samtala om boken och dess handling. Avslutningsvis kommer du att få skriva en berättande text (dagboksanteckning). Arbetet med boken ger dig möjlighet att utveckla dina lässtrategier för att förstå, tolka och analysera text.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål (utdrag ur Lgr 11):

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • läsa och analysera skönlitteratur (…)

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Centralt innehåll (utdrag ur Lgr 11):

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter (…). Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang
 •  
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. (…)
 •  
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken (…)
 •  
 • Skönlitteratur (...) från olika tider och skilda delar av världen.Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 •  
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur (...).

Konkretisering av mål

Målet med undervisningen är att du ska

 • kunna använda olika sätt att läsa olika texter

 • kunna förstå, tolka och diskutera det lästa

 • kunna använda stavningsregler, skiljetecken

Arbetssätt

Genomförande

Vi läser tillsammans boken Täcknamn Mattias av Jörn Jensen. Läsning sker i huvudsak under lektionstid. Du kommer att få samtala med dina klasskamrater om det ni läst och svara på frågor om bokens innehåll.

 

Redovisning

 • Du ska svara på frågor till boken. Dina svar ska lämnas in  för bedömning.

 • Delaktighet i gruppdiskussioner och samtal under lektionstid.

 • Avslutande skrivuppgift: Berättande text (dagboksanteckning).

Bedömning

Det som bedöms är din förmåga att (utifrån kunskapskraven)

 • läsa skönlitteratur

 • göra skriftliga och muntliga sammanfattningar av bokens innehåll, tema och budskap

 • använda egna erfarenheter för att tolka det lästa

 • skriva en berättande text.

Uppgifter

 • Planering och lässchema: Täcknamn Mattias

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: