Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering v. 40

Skapad 2020-09-22 06:18 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Mall för lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 40

 

Lektionsplanering Grupp: Älgen

 

Måndag: 

 

Lektion 1:
Varför är det bra att röra på sig?

Lektion 2:
kalvinknatet

Lektion 3:
Före bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Denna dag ska vi tillsammans hela förskolan springa kalvinknatet. Vi kommer uppmärksamma varför det är bra att röra på sig. 

Efter vilan har vi språksamling 2 i Före Bornholm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1:

Naturvetenskaparna födda 2015

Lektion 2:
Barnen 2016 språksamling

Lektion 3:
Vikt

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Barnen som är födda 2015 går på Naturvetenskaparna tillsammans med Rebecka. Barnen som är födda 2016 stannar kvar på förskolan och språksamling - hur låter de olika bokstäverna i alfabetet och arbeta med rim.

Efter lunch kommer vi arbeta med vikt och begreppen lättare - lika mycket - tyngre genom att barnen ska få hämta tre föremål var och undersöka vilket som är lättast och tyngst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1:
Alla har rätt till ett namn och nationalitet

Lektion 2:

namnlekar

Lektion 3:
Före bornholm

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

 

Tankar inför kommande lektioner:

Vi kommer fortsätta vår uppstart med vårt tema vår värld med att prata om att alla har rätt till ett namn och nationalitet. Vi kommer läsa boken rätt till namn från barnkonventionen. Vi kommer därefter göra olika namnlekar. 

Efter lunch har har vi språksamling 2 i Före Bornholm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: