Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-09-22 06:30 i Tångeröds förskola Tjörn
Skogen
Förskola
Vi kommer att gå på skogsutflykt varje onsdag. Målet är att barnen skall få lära känna skogen genom lek och utforskande.

Innehåll

Vi vill skapa utrymme för både fri lek och även lärarlett utforskande. Vi kommer att genomföra detta med att utforska olika skogar i vår närhet.  Prata om hur skogen förändras över årstider,men framförallt att barnen ska få känna glädjen i att få leka fritt i en spännande natur. Vi kommer att göra olika uppdrag, leka lekar m.m. i skogen. Samla material från skogen som vi senare kan använda till olika projekt på förskolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: