Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kosmos Geometri fokus spel v.39

Skapad 2020-09-22 07:23 i 093271 Förskolan Klara Stockholm Norrmalm
Förskola
Vi har under de senaste veckorna arbetat med matematik med fokus på geometri och de vanligaste geometriska formerna. Barnen har fått möta formerna: kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. Flera av barnen kan benämna formerna vid namn medan några har fortfarande har svårt att skilja begreppen ”form” och ”färg” åt. Barnen har fått arbeta med vårt BAIO tema i skapande där de gjort egna formfigurer. Barnen har även arbetat med sång och sjungit sången om ”Cilla cirkel, rut rektangel osv”. Barnen har lekt kollektiva lekar med fokus på geometriska former. Spelet kan hjälpa till att rikta barnens uppmärksamhet mot form istället för färg då en av tärningarna visar former utan färg.

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

 Förståelse för gemensamma regler. Ökad förståelse för begreppet ”form” och de geometriska formernas olika namn och kännetecken.

 

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

 Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå  rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler. Utveckla sin förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

 Barnen ska i mindre grupp om ca 4-5 barn få spela spelet ”Colorama”. Undervisningstillfället introduceras genom att vi tillsammans sjunger sången om formfigurerna.

 

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

”Vad heter formerna” (gå igenom innan spelet börjar)

 

”Vilken form fick du?”

 

”Kan du placera den på brickan?”

 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

 

 

Vi har under de senaste veckorna arbetat med matematik med fokus på geometri och de vanligaste geometriska formerna. Barnen har fått möta formerna: kvadrat, rektangel, cirkel och triangel. Flera av barnen kan benämna formerna vid namn medan några har fortfarande har svårt att skilja begreppen ”form” och ”färg” åt. Barnen har fått arbeta med vårt BAIO tema i skapande där de gjort egna formfigurer. Barnen har även arbetat med sång och sjungit sången om ”Cilla cirkel, rut rektangel osv”. Barnen har lekt kollektiva lekar med fokus på geometriska former. Spelet kan hjälpa till att rikta barnens uppmärksamhet mot form istället för färg då en av tärningarna visar former utan färg.

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

 

 ”Vet du vad formen heter?”

 

”Vart tror du den ska passa?”

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: