Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Debattartikel

Skapad 2020-09-22 07:15 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Grundskola F Svenska
Under några veckor kommer vi arbeta med debattartiklar.

Innehåll

Efter det här arbetsområdet ska du kunna ...

- känna igen debattartikelns genremässiga drag,
- resonera om debattartikelns form och syfte, samt
- skriva en debattartikel med syfte att påverka.

Du ska lära dig det här genom ...

- lärarledda genomgångar om debattartikelns genretypiska drag och uppbyggnad,
- läsande och analyser av debattartiklar, 
- användande av skrivmall. 

Du kommer att bedömas genom ...

- löpande under arbetets gång genom dina resonemang kring olika texter, samt
- produktion av en debattartikel. 

Matriser

Sv
Betygsmatris skriva

För att nå kunskapskraven för de olika nivåerna ska du:

E
C
A
Skriva
Skriva olika texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva olika texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva olika texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, skrivregler och struktur.
Skriva berättande texter som innehåller enkla gestaltande beskrivningar, spänningsmoment och berättargrepp.
Skriva berättande texter som innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar, spänningsmoment och berättargrepp.
Skriva berättande texter som innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar, spänningsmoment och berättargrepp.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Förstärka och levandegöra dina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Förstärka och levandegöra dina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt.
Förstärka och levandegöra dina texters budskap genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: